Wat kost ISO 9001certificering?
Prijsindicatie van alle uitgaven voor uw organisatie:
advieskosten, certificatie door certificerende instelling en onderhoud van het managementsysteem van een ISO 9001 gecertificeerde organisatie.

Kosten certificering voor ISO 9001 norm

De kosten om als bedrijf aantoonbaar aan de regels eisen en voorwaarden van de ISO 9001:2015 norm te voldoen en alle voorschriften zoals die in deze standaard zijn beschreven doeltreffend op te volgen zijn met advies, begeleidingen en hulp van ISOMANAGEMENT betaalbaar voor grote én kleine bedrijven en zelfs voor ZZP'ers en freelancers.

Advieskosten complete invoering ISO 9001 certificering

De advieskosten voor de inrichting en opzet van ISO 9001 certificering worden beperkt door onze ervaren consultants, gespecialiseerd in de invoering en implementatie van ISO 9001 systemen.
Bij de start van de inrichting van het systeem onderzoekt onze adviseur de bestaande situatie en kijkt welke normelementen al zijn opgezet en in gebruik genomen. In bijna alle gevallen voldoet een onderneming vóór invoering al voor circa 75% aan de vele eisen van de norm waardoor de invoeringskosten van ISO 9001 certificering sterk worden beperkt. Onze adviseurs coachen u, helpen met invoering van alle elementen en verzorgen indien gewenst ook extra coaching en training.
Wij houden met onze berekening van offerteprijzen voor advies bij ISO 9001 certificering rekening met deze zaken en kunnen daardoor een hoog rendement leveren tegen lage kosten.

Voorbeelden advieskosten ISO 9001 certificering invoeren

  • ZZP organisatie advieskosten ISO 9001 certificering voor een ZZP organisatie vanaf circa € 1.800 euro;
  • Bij een MKB bedrijf van circa 20 tot 30 werknemers zijn richtprijzen voor de advieskosten van ISO 9001 certificering invoeren van circa € 2.400 euro tot € 3.500 euro;
  • Voor grotere bedrijven berekenen we de advieskosten voor invoering van ISO 9001 certificering na meer informatie over aantallen werknemers, vestigingen en processen. 

Richtprijzen ISO 9001 certificatiekosten door een certificerende instelling

  • De kosten van de ISO 9001 certificatieaudit van een ZZP organisatie door een geaccrediteerde certificatie instelling bedragen circa €  2.100 euro in het eerste jaar en €  1.200 euro per jaar voor de volgende twee jaren;
  • De kosten van ISO 9001 certificatie van een MKB bedrijf van circa 25 fte door een geaccrediteerde certificatie instelling bedragen circa €  3.000 euro in het eerste jaar en ongeveer € 1.500 euro per jaar voor de volgende tweejaren. 

Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

De kosten voor het onderhoud van een ISO gecertificeerd managementsysteem in TIJD zijn minder dan de kosten aan tijd die u daarvoor bestede aan het besturen van uw organisatie doordat de structuur vastligt in een efficiënt periodiek systeem.
De onderhoudskosten in GELD en euro’s voor een ISO 9001 gecertificeerd systeembestaan uit de interne auditkosten wanneer u dit door een externe auditor laat uitvoeren. De eerste interne audit voor het ISO 9001 managementsysteem wordt, ná de invoering en vóór de certificatie, door ISOMANAGEMENT zonder kosten uitgevoerd. 

Alle genoemde adviesprijzen en certificatiekosten voor ISO 9001 certificering zijn vrijblijvend indicatief en exclusief BTW en reiskosten.

Praktisch invoeren wil zeggen: geen overbodig papierwerk, geen bureaucratie, maar wel nuttige en duidelijke procedures waarmee u slaagt voor elke ISO certificering.

 

Neem contact op

Een van onze specialisten staat u graag te woord.

Bel direct 085 0604 064