ISO certificering 

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt waaraan moet worden voldaan voor certificering van kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het certificeren wordt uitgevoerd door een certificatie-instelling die onderzoekt of de organisatie voldoet aan alle eisen van de ISO norm en bij positieve beoordeling het ISO certificaat verstrekt.
Een ISO certificering is de controle, onderzoek, beoordeling en evaluatie van dit onderzoek, of uw organisatie en haar processen voldoen aan in de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen gestelde eisen. Een externe betrouwbare onafhankelijke en onpartijdige certificerende instelling stelt na een certificeringsaudit vast of u voldoet aan de ISO 9001 normeisen en kent u een ISO certificaat toe. Het ISO certificaat is een bewijs dat uw organisatie voldoet aan de door de norm gestelde eisen van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de kwaliteit van uw producten en diensten.

De belangrijkste voordelen van ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering zijn:

  • Met ISO certificering voldoet u eenvoudiger aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen binnen de organisatie;
  • ISO certificering is een hulpmiddel om uw organisatie goed te beheren, te leiden en prestaties continu te verbeteren;
  • ISO certificering levert uw bedrijf een goed, doeltreffend en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Een ISO gecertificeerde organisatie heeft een duidelijke samenhang en structuur en werknemers kennen hun taken en verantwoordelijkheden.
  • ISO certificering is een management tool met praktische eisen voor het leiding geven aan analyse en onderzoek naar mogelijke verbeteringen en optimalisaties in processen, werkwijzen en beschreven procedures;
  • De investering in kosten voor invoering en implementatie van de normeisen voor kwaliteitsmanagement leveren een hoog rendement op;
  • ISO 9001 certificering zorgt voor meer tevreden klanten en afnemers. Dat wil zeggen dat uw klanten blij zijn met uw leveringen, geen extra inspecties onderzoek of controle hoeven uit te voeren om de kwaliteit van uw producten aan te tonen;
  • Met het ISO 9001 certificaat laat u aan nieuwe prospects zien dat uw organisatie tijdens de toetsing door een certificatie-instelling heeft aangetoond voor 100 % te voldoen aan de eis processen, werkwijzen, producten en diensten continu te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen. 

ISO

De ISO is een organisatie die wereldwijd erkende normen voor kwaliteitssystemen ontwikkelt, publiceert en regelmatig updates van deze standaarden verzorgt. ISO is een internationale organisatie van met elkaar samenwerkende normalisatie organisaties uit 164 landen, die samen standaarden met regels eisen specificaties en voorwaarden opstellen om wereldwijde internationale handel tussen verschillende organisaties eenvoudiger en op basis van gelijkwaardigheid te laten verlopen.
ISO voert zelf geen certificeringen beoordelingen evaluaties tests inspecties of beproevingen van het voldoen aan de normeisen uit. De verificatie en certificaatverlening wanneer u voldoet aan de certificering eisen zoals vastgelegd in ISO normen wordt uitgevoerd door nationale, door de Raad van Accreditatie getoetste geautoriseerde en geaccrediteerde instellingen.

ISO 9001 certificering
De ISO 9001 is een internationaal erkende norm met eisen voor conformiteit certificering op het gebied van kwaliteitsmanagement voor alle organisaties, bedrijven, ondernemingen en instellingen, voor grote en kleine bedrijven, ZZP'ers en freelancers. ISO 9001 certificering werkt als zekerstelling in alle branches op elk gebied in productiebedrijven en dienstverlenende industrie. Certificering volgens de actuele NEN-EN-ISO 9001:2015 norm wordt overal ter wereld erkend geaccepteerd en is een keurmerk voor beoordeling van deskundigheid en betrouwbaarheid van organisatieprocessen.

ISO norm

Een ISO norm is een model en leidraad die als maatstaf kan dienen voor een transparante toetsing en vergelijking van organisaties. De normeisen zijn een set regels die voortkomen uit de standaard gewoonten en gebruiken in succesvolle ondernemingen, waar ze gelden als vanzelfsprekende grondbeginselen voor het management. Deze richtlijnen zijn van grote waarde voor zowel intern als voor extern gebruik.
Met ISO certificering kunt u aantonen dat uw organisatie een samenhangende structuur en inrichting van het managementsysteem bezit en in staat is processen, producten en services continu systematisch en op een gedisciplineerde wijze te analyseren, te toetsen, beoordelen, evalueren en steeds opnieuw te voldoen aan de eis van optimalisatie en verbetering van de kwaliteit deugdelijkheid kenmerken en eigenschappen van producten en diensten.

ISO certificering gereedschap voor het management

ISO certificering is een hulpmiddel voor het management om de voortbrengingsprocessen te benoemen te analyseren en continu te verbeteren. Het management krijgt hiermee een hulpmiddel waarmee het in staat is om het bedrijf eenvoudiger en doeltreffender aan te sturen en te managen.
Uw organisatiemanagement en werknemers  kunnen, in een kort tijdsbestek van enkele dagen tot één of twee weken, aan de auditor van de certificatie-instelling, het bewijs leveren dat de organisatie werkt conform alle eisen en voorwaarden die de norm stelt.

Meer weten over ISO certificering?

Wilt u meer weten? Stel hieronder uw vragen over ISO certificering, over hoe u praktisch en snel kunt aantonen te voldoen aan de normeisenen, over de kosten van ISO certificering, over kwaliteit of het beschrijven van organisatieprocessen. U krijgt binnen enkele uren antwoord op uw vragen van één van onze specialisten. U kunt natuurlijk ook direct een offerte aanvragen of een kennismakingsgesprek.