ISO 9001

ISO 9001 kwaliteitsmanagement is voor managers en leidinggevenden een instrument voor het sturen van de organisatie, zowel voor een grote onderneming, een instelling, ZZP’er als MKB-bedrijf.
Om een ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat te behalen moet de organisatie voor 100% aan alle voorwaarden van de ISO 9001 norm voor kwaliteit voldoen. ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. ISO komt van de naam van de organisatie die wereldwijd de normen uitgeeft naar de verschillende landen, de International Standardization Organization, EN staat voor de instantie die dit binnen Europa regelt en NEN is dan de Nederlandse instelling die zorgt dat de norm wordt vertaald en beschikbaar is voor de Nederlandse markt.
ISO 9001 wordt gebruikt voor het invoeren en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze ISO norm stelt eisen en geeft regels die helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van de effectiviteit en doeltreffendheid van processen procedures en werkwijzen.  De ISO 9001 norm stelt aan organisaties eisen voor certificatie zoals voorwaarden voor kwaliteitsmanagement, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Deze ISO 9001 eisen voorwaarden voorschriften aanwijzingen en richtlijnen worden in het ISO 9001 norm-document beschreven in 10 hoofdstukken.
De ISO 9001 is een norm die het management helpt om de organisatieprocessen te beheersen en te besturen. ISO 9001 vraagt kwaliteitsverbetering via kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement. De bereikte verbetering van kwaliteit van procedures en processen blijvend behouden vraagt om een goede kwaliteitsborging van die kwaliteitsverbeteringen.
ISO 9001 is een instrument om klanttevredenheid te verhogen door steeds beter te voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van de klant.
De nu actuele nieuwste versie van ISO 9001 is de NEN-EN-ISO 9001:2015.

ISO 9001 ORGANISATIE PROCESSEN EN PROCEDURES

Kwaliteit managen volgens de ISO 9001:2015 norm betekent het managen van procedures en processen om zeker te stellen dat aan de, door de klant gevraagde, kwalitatieve eigenschappen en kenmerken van producten diensten en services wordt voldaan.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement stelt eisen aan de wijze van deze procesbeheersing in uw organisatie zodat de behaalde verbeteringen ook worden geborgd.
Wij verzorgen daarom de in de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement geëiste beschrijving van de processen en procedures en geven zo nodig advies en coaching voor aanpassingen van werkwijzen binnen uw organisatie.
Wij zorgen ook voor het opzetten van het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitshandboek voor uw organisatie met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid zodat u een praktisch werkbaar en doeltreffend overzicht heeft van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

CONTEXTANALYSE KLANTTEVREDENHEID EN MANAGEMENT REVIEW

Wij zorgen samen met uw organisatie voor de voor een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem gevraagde ISO 9001 contextanalyse en directiebeoordeling of managementreview met aandacht voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging, kwaliteitsverbetering en de in de ISO 9001 certificatie standaard beschreven klanttevredenheid.
De ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem adviseurs vullen samen met u aan, wat volgens de ISO 9001 norm voor het juiste functioneren en een goede werking van het kwaliteitssysteem en voor probleemloos certificeren nodig is. We doen dat op een doeltreffende en praktische manier. Het bereiken van tevreden en loyale klanten door het verhogen van de kwaliteit van het proces en daarmee het product en de dienstverlening is de ultieme doelstelling van de ISO 9001 norm.

PROFESSIONELE OPZET EN BEGELEIDING

Logisch dat wíj voor uw organisatie deze NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem beschrijvingen maken, het systeem opzetten en begeleiden bij de invoering.
Door onze 40 jaar ervaring met ISO 9001, het bouwen van ISO 9001 kwaliteitsmanagement systemen en het begeleiden en coachen bij de geaccrediteerde ISO 9001 certificeringaudits kunnen wij u op vele manieren ontzorgen bij de invoering van het kwaliteitssysteem en de aanzet tot verhoging van efficiency en verbetering van organisatie producten en diensten.
Op deze manier is uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem ook in één keer gereed voor het behalen van het ISO 9001 certificaat  (al onze klanten behalen het ISO 9001 certificaat meteen de eerste keer).
Dus voor u geen gedoe, geen tijd besteden aan het uitzoeken aan welke zaken uw organisatie allemaal moet voldoen volgens de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem standaard.
U kunt zich richten op uw dagelijkse werkwijze en de kwaliteit van de onderhanden producten. Onze professionele vakkundige adviseurs zorgen voor een begeleiding en coaching die is gebaseerd op vele jaren praktijk met de opzet van systemen volgens de NEN-EN-ISO 9001 normen voor kwaliteitsmanagement.

OFFERTE ADVIESKOSTEN ISO9001

Een offerte voor de advieskosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hieronder op.
Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden met één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.

Praktisch wil zeggen: geen overbodig papierwerk, geen bureaucratie, maar wel nuttige en duidelijke procedures waarmee u slaagt voor elke ISO certificering.

 
Neem contact op

Een van onze specialisten staat u graag te woord.

Bel direct 085 0604 064