ISO 9001

ISO 9001 is de norm met eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen in organisaties. Een kwaliteitsmanagementsysteem invoeren dat voldoet aan de door de ISO 9001 norm gestelde eisen is voor managers en leidinggevenden een instrument voor het sturen van de organisatie, zowel voor een grote onderneming, een instelling, ZZP’er als MKB-bedrijf. Om een ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificaat te behalen moet de organisatie voor 100% aan alle voorwaarden van de regels en voorwaarden en eisen voldoen die door deze norm worden gesteld. 
ISO 9001 is een internationaal erkende en wereldwijd gebruikte norm op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen om de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren.
ISO is de internationale organisatie in Züricht die normen opstelt met eisen en specificaties voor managementsystemen en technische onderwerpen voor bedrijven en organisaties. De ISO 9001 norm wordt in het Nederlands uitgegeven door de NEN en in Belgie door de NBN. 
ISO 9001 wordt gebruikt voor het invoeren en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem dat zorgt voor verbetering van kwaliteit en voor het voldoen aan de wensen eisen en verwachtingen van de klant.  De ISO 9001 norm stelt aan organisaties eisen voor certificatie zoals voorwaarden voor kwaliteitsmanagement, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Deze ISO 9001 eisen voorwaarden voorschriften aanwijzingen en richtlijnen voor het opstellen van een managementsysteem voor kwaliteitsverbetering worden in het ISO 9001 norm-document beschreven in 10 hoofdstukken.
De ISO 9001 is een wereldwijd gebruikte norm die het management helpt om de organisatieprocessen te beheersen en te besturen. ISO 9001 vraagt kwaliteitsverbetering via kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement. Om die bereikte verbetering van kwaliteit van procedures en processen blijvend behouden stelt de ISO 9001 norm eisen voor een goede kwaliteitsborging van die kwaliteitsverbeteringen.
ISO 9001 is een instrument om klanttevredenheid te verhogen door steeds beter te voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van de klant.
De nu actuele nieuwste, in Nederland uitgegeven normversie van ISO 9001 is de NEN-EN-ISO 9001:2015.

ISO 9001 ORGANISATIE PROCESSEN EN PROCEDURES

Kwaliteit managen volgens de in de ISO 9001:2015 norm gestelde eisen betekent het managen van procedures en processen om zeker te stellen dat aan de, door de klant gevraagde, kwalitatieve eigenschappen en kenmerken van producten diensten en services wordt voldaan.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement stelt eisen aan de wijze van deze procesbeheersing in uw organisatie zodat de behaalde verbeteringen ook worden geborgd.
Wij verzorgen daarom de in de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement geëiste beschrijving van de processen en procedures en geven zo nodig advies en coaching voor aanpassingen van werkwijzen binnen uw organisatie.
Wij zorgen ook voor het opzetten van het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitshandboek voor uw organisatie met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid zodat u een praktisch werkbaar en doeltreffend overzicht heeft van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

CONTEXTANALYSE KLANTTEVREDENHEID EN MANAGEMENT REVIEW

Wij zorgen samen met uw organisatie voor de voor een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem gevraagde ISO 9001 contextanalyse en directiebeoordeling of managementreview met aandacht voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging, kwaliteitsverbetering en de in de ISO 9001 certificatie standaard beschreven klanttevredenheid.
De ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem adviseurs vullen samen met u aan, wat volgens de ISO 9001 norm voor het juiste functioneren en een goede werking van het kwaliteitssysteem en voor probleemloos certificeren nodig is. We doen dat op een doeltreffende en praktische manier. Het bereiken van tevreden en loyale klanten door het verhogen van de kwaliteit van het proces en daarmee het product en de dienstverlening is de ultieme doelstelling van de ISO 9001 norm.

PROFESSIONELE OPZET EN BEGELEIDING

Logisch dat wíj voor uw organisatie deze NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem beschrijvingen maken, het systeem opzetten en begeleiden bij de invoering.
Door onze 40 jaar ervaring met ISO 9001, het bouwen van ISO 9001 kwaliteitsmanagement systemen en het begeleiden en coachen bij de geaccrediteerde ISO 9001 certificeringaudits kunnen wij u op vele manieren ontzorgen bij de invoering van het kwaliteitssysteem en de aanzet tot verhoging van efficiency en verbetering van organisatie producten en diensten.
Op deze manier is uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem ook in één keer gereed voor het behalen van het ISO 9001 certificaat  (al onze klanten behalen het ISO 9001 certificaat meteen de eerste keer).
Dus voor u geen gedoe, geen tijd besteden aan het uitzoeken aan welke zaken uw organisatie allemaal moet voldoen volgens de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem standaard.
U kunt zich richten op uw dagelijkse werkwijze en de kwaliteit van de onderhanden producten. Onze professionele vakkundige adviseurs zorgen voor een begeleiding en coaching die is gebaseerd op vele jaren praktijk met de opzet van systemen volgens in de internationale NEN-EN-ISO 9001 norm gestelde eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen.

OFFERTE ADVIESKOSTEN ISO9001

ISOMANAGEMENT zorgt voor haar klanten voor het invoeren van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen die worden gesteld in de internationaal bekende, gebruikte en geaccepteerde norm. Onze adviseurs doen het meeste werk voor u en vereenvoudigen en ondersteunen zaken die u zelf nog moet voldoen.
Een offerte voor de advieskosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hieronder op.
Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden met één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.

Praktisch wil zeggen: geen overbodig papierwerk, geen bureaucratie, maar wel nuttige en duidelijke procedures waarmee u slaagt voor elke ISO certificering.

 
Neem contact op

Een van onze specialisten staat u graag te woord.

Bel direct 085 0604 064