Kosten ISO 9001 certificering

Kosten en uitgaven waar u rekening mee moet houden

De invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001 certificatie norm

De financiële kosten voor invoering van de complete ISO 9001 certificering vindt u
hier >> invoeringskosten 

Invoeringskosten ISO 14001, ISO 45001 of ISO 27001 certificering normen

De invoeringskosten van ISO 27001 certificering, de uitgaven voor ISO 14001 certificering en de kosten voor ISO 45001 certificering zijn minder makkelijk in te schatten.
Voor een kostenberekening en offerte voor het ISO 14001 milieuzorg certificering, ISO 45001 arbomanagement certificering of ISO 27001 informatiebeveiliging certificering is hier meer informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.
Vraag hier meer kosteninfo, een offerte of een gesprek aan.
 
Kosten ISO 9001 certificering in tijd

De totale kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem in
5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van het management systeem ca. twee weken.
 
Certificatiekosten

Certificatie kosten voor uw organisatie in geld
De certificatie kosten (de kosten voor het contract met het certificatie-instituut voor de certificatie audit en hercertificatie-audit. Deze certificeringkosten voor de certificering van uw organisatie, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeerder of het ISO 9001 certificatie-instituut berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. Ook de certificaatkosten na de externe audit zijn bij de gekwalificeerde "ISO 9001 certification - agencies" nogal verschillend. De certificerende instellingen moeten wel gekwalificeerd zijn voor de ISO 9001 certificatie, ofwel: voldoen aan de eisen voor ISO 9001 certificatie accreditatie opgesteld door de RvA (Raad van Accreditatie).
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde certificering-instellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van de ISO 9001 certificatie audits van het kwaliteitsmanagementsysteem en de kosten van het ISO 9001 certificaat.
Voor meer info over de ISO 9001 certificatie audit kosten, gaat u naar >> kosten voor de externe certificatie audit.

Certificatiekosten kwaliteitssysteem in tijdsbesteding
De kosten in tijdsbesteding voor de ISO 9001-certificatie-audit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen.
 
Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificeringstraject

Een offerte voor de financiële invoeringskosten en uitgaven specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> Offerte en kostenberekening ISO-9001-certificering.
Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem (of een andere ISO-norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met:
Annelies de Jong: 06 838 976 91
Kees Kraaijeveld jr 06 150 057 41