Kosten ISO 9001 certificering 

Kosten ISO 9001 certificering – Adviesbureau ISOMANAGEMENT

ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering invoeren snel, praktisch en tegen betaalbare kosten. Zó eenvoudig kan ISO 9001 certificatie zijn EN lage kosten EN minimale tijdsbesteding voor U. ISO 9001 certificering levert meerwaarde door investering in klanttevredenheid en onderscheid in de markt.

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificering invoeren en implementeren kan met begeleiding, hulp en advies van ISOMANAGEMENT heel eenvoudig, snel, praktisch en met een redelijk budget ook in úw organisatie én professioneel én praktisch én in korte tijd worden gerealiseerd. De meerwaarde van deze investering in klanttevredenheid en onderscheid van concurrenten in de markt is snel terugverdiend.

ISO 9001:2015 certificering zelf tegen betaalbare financiële kosten en minimale kosten in tijd invoeren is lastig en complex omdat de regels van ISO 9001 moeilijk zijn te interpreteren. 
Zonder veel ervaring en expertise is het onmogelijk om dat in één keer goed te doen. Om dit moeilijke proces te vereenvoudigen is de hulp van een adviesbureau als ISOMANAGEMENT een goed alternatief.

Met behulp van adviesbureau ISOMANAGEMENT en advisering door onze ervaren consultants voldoet u in zeer korte tijd met lage kosten aan alle ISO 9001 certificering eisen. De kosten om het ISO 9001 certificaat behalen met hulp en ondersteuning van adviesbureau ISOMANAGEMENT vraagt een minimimale tijdsbesteding van u en uw organisatie.
En met wat voor budget moet u rekening houden voor de advieskosten (invoeringskosten) als u het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem certificaat wilt behalen en dan ook nog snel, zonder drukte of gedoe en vooral praktisch?

Meerwaarde en opbrengsten investering in kosten ISO 9001 certificering

Uw investering in de kosten voor ISO 9001 certificering levert op de volgende punten meerwaarde op voor de organisatie:

 1. Efficiency:
  ISO 9001 certificering leidt tot efficiency die tegen betaalbare kosten groei in omzet en winst voor uw onderneming realiseert. Door optimalisering van interne communicatie en verbetering van de wijze van werken met beleid strategie doelstellingen strategie binnen het managementsysteem. Met ISO 9001 certificering meer mogelijkheden en groeikansen en meer omzet en winst. ISO 9001 gecertificeerd zijn geeft rendement voor uw investering in het certificeren;
 2. Onderscheid:
  Soms maakt een opdrachtgever vooraf onderscheid tussen aanbieders van producten of diensten door te vragen om een ISO-certificaat. Bij meedoen aan een aanbesteding of tender van de overheid kunt u met ISO-certificatie onderscheidend zijn ten opzichte van concurrenten. Ook vraagt de aanbesteder soms om ISO gecertificeerde inschrijvers en worden bedrijven zonder certificaat uitgesloten van inschrijving. In dat geval kunt u met ISOMANAGEMENT snel praktisch en professioneel en vakkundig tegen lage kosten een ISO 9001:2015 certificaat behalen zodat ook u zich kunt onderscheiden en mee kunt dingen;
 3. Optimaliseren processen:
  De ISO 9001:2015 certificering levert meerwaarde op doordat uw organisatie een optimalisatie van processen en werkwijzen kan uitvoeren. Eenvoudig en betaalbaar optimaliseren zorgt dat u die meerwaarde kunt realiseren via lagere productiekosten en dus meer winst
 4. Klanttevredenheid:
  Met het certificaat laat de organisatie zien waarde te hechten aan klanttevredenheid en efficiency. Tevreden klanten zijn belangrijk voor uw organisatie. Klanttevredenheid is de basis voor klantenbinding en klantenloyaliteit. Klanttevredenheid zorgt daarmee voor lagere verkoopkosten.

Kosten ISO 9001 certificering

De totale kosten voor ISO 9001 certificering in uw organisatie bestaat uit:

 1. Invoeringskosten ISO 9001 certificering:
  De kosten voor de consultant die u snel meeneemt door de wirwar van eisen en regels van ISO-9001 certificering
 2. Certificatiekosten voor het behalen van het ISO 9001 certificaat:
  Deze kosten waar u in uw budget ook rekening mee moet houden zijn de jaarlijkse ISO 9001 certificatiekosten. Deze ISO 9001 certificatiekosten of hercertificatiekosten bestaan uit de jaarlijkse controles door de certificatie-instelling die controleert of u nog steeds werkt conform de ISO 9001 regels.
 3. Onderhoudskosten ISO 9001 certificaat:
  Wanneer u het ISO 9001 certificaat heeft behaald moet u wel de eenmaal ingeslagen weg volgen. Dit is nodig om de investering in de kosten om te zetten in resultaten.

1. Invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001 certificering

Stel u wilt ISO 9001 certificering invoeren in uw bedrijf, maar wat kost dan de invoering van een kwaliteitssysteem in tijd en geld?
ISO 9001 certificering invoeren doet u met ISOMANAGEMENT tegen betaalbare kosten, zowel de financiële kosten als de kosten in tijd en de kosten in energie blijven beperkt.
Deze beheersing van de kosten voor ISO 9001 certificering is gebaseerd op onze professionaliteit en ervaring met invoeren en implementeren.
Juist die professionaliteit en snelle invoering en implementatie van ISO 9001 certificering drukken de te verwachten invoeringskosten die u in uw begroting als kostenraming moet opnemen.
De invoeringskosten van ISO 9001 certificering zijn, zowel financiëel als in besteding van uw tijd, een minder grote aanslag op het budget van uw bedrijf dan u had verwacht.
Een kostenindicatie voor de invoeringskosten (advieskosten) van een kwaliteitssysteem in uw organisatie volgens de ISO 9001 certificatie-norm vindt u hier >> advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering

2. Certificatiekosten

De ISO 9001 certificatiekosten die de ISO-certificatie instelling of keuringsinstituut berekent voor de beoordeling of u in staat bent te voldoen aan de eisen van de ISO-kwaliteitsnorm, zijn afhankelijk van veel factoren. De tarieven voor een ISO-certificatie contract zijn gebaseerd op de kosten van tijdsbesteding voor de ISO 9001 certificatie-audit.
De ISO 9001 certificatie kosten voor een bedrijf van 10 tot 15 werknemers beginnen bij ca. € 2.200,=. U moet rekening houden met een 3-jarig certificatie contract voor ISO 9001 en jaarlijkse kosten voor ISO 9001 managementsysteem hercertificatie van ca. € 1.200,= in het 2e en 3e jaar.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificatie instellingen. Door deze goede relaties kunnen we vaak een scherpe prijs voor u bedingen voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie onderzoek.

3. onderhoudskosten

De kosten voor onderhoud van een ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem worden berekend op basis van het aantal te besteden dagen. Voor dit onderhoud verzorgen we de interne audits en indien gewenst ook het invullen van andere activiteiten voor het kwaliteitssysteem. Zie >> onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem.
Voordeel van investering in de kosten voor het ISO 9001 certificering onderhoud door ISOMANAGEMENT is dat uw directe en indirecte kosten vastliggen en dat u met investering in een ISO 9001 certificaat de resultaten ten opzichte van de kosten kunt verbeteren.

Trainingkosten ISO 9001 certificering

Kosten maken voor training van medewerkers is meestal niet nodig of minimaal. Deze training van medewerkers is veelal overbodig omdat ISO 9001 certificering geen, of weinig, verandering vraagt in bestaande werkwijzen. Wanneer toch extra opleiding of coaching nodig is om het ISO 9001 certificatie-traject goed te doorlopen en de essentie goed te leren kennen doen we dat incompany, waardoor de trainingskosten voor het personeel en management laag blijven.

Informatie kosten

Meer info kunt u opvragen via telefoon, een offerte met informatie en kosten, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.
Bel voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met één van onze adviseurs. Zie de contactgegevens hieronder.
U krijgt informatie dan over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject, ISO 9001 certificatie-schema's en ISO 9001 certificeerders en het totale budget voor de kosten van ISO 9001 certificering.
De kosten en tarieven in onze offertes zijn vast, exclusief BTW en kilimeterkosten en houden rekening met eventuele uitgaven voor meer en minderwerk. Door onze ervaring kunnen we vooraf een goede inschatting maken waardoor meerwerk zelden voorkomt.
Onze aanbiedingen zijn duidelijk en we sturen nooit een onverwachte extra rekening.

Kosten invoering andere normen

ISOMANAGEMENT verzorgt naast de ISO-certificering norm ISO-9001 ook de invoering van andere internationaal erkende ISO-normen standaarden zoals ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 en BRL’s en VCA op dezelfde efficiënte wijze en tegen dezelfde lage kosten en tarieven.

Informatie en offerte kosten ISO 9001 certificering

Onze offerte voor de financiële invoeringskosten van ISO 9001 certificering is altijd vast, zonder extra kosten of meer/minder werk. Zo weet u van tevoren welk budget u voor ISO 9001 certificering gaat investeren zonder meerkosten of minderkosten.

Offerte kosten ISO 9001 certificering