Onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instellingen

Geaccrediteerde certificatie

Aan het einde van het ISO 9001-certificeringtraject volgt de kwaliteitscertificatie-audit.
Dit externe certificatie-onderzoek door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001:2015 Certificatie-Instelling (CI), ofwel de ISO 9001-certificatie-audit, is een onderzoek naar conformiteit van het te certificeren kwaliteitssysteem met de ISO norm.
Het ISO certificaat is een waarborg of garantie voor uw klanten.
Een voor de ISO certificatie-norm geaccrediteerde certificerende instelling verleent na deze certificatie-audit (in 2 fasen) en na een daarop volgend positief ISO 9001 certificatiebesluit, het ISO 9001 certificaat voor de ISo 9001-norm. Het ISO 9001 certificatie-instituut waarborgt via het ISO- certificaat dat uw managementsysteem, processen en procedures continue worden verbeterd.

Geaccrediteerde certificatie-instellingen

Certificeringsinstellingen zijn geaccrediteerd. Certificeren onder accreditatie wil zeggen dat de CI's (Certificatie Instituten) door de RvA (Raad van Accreditatie) worden gecontroleerd op het voldoen aan de eisen van de RvA ten aanzien van de uitvoering van certificatie-audits.
De certificeringsinstellingen worden dus eigenlijk zelf gecertificeerd door de RvA (Raad van Accreditatie).

Externe certificatie-audit

ISO certificatie-onderzoek fase 1 is het documentatieonderzoek. De certificatie-auditor controleert of de documentatie en registraties conform de norm zijn vastgelegd.

Fase 2 van de ISO certificatie-audit is het implementatie onderzoek door de certificatie-auditor. De auditor onderzoekt nu of de norm in de bedrijfsvoering is ge├»mplementeerd.
De bevindingen van de auditor worden vastgelegd in een certificeringsrapport dat de basis is voor het certificeringsbesluit door de CI.

Na een positief certificeringsbesluit ontvangt u het ISO certificaat. Er is jaarlijks een controle-audit van het ISO gecertificeerde managementsysteem om de geldigheid van het certificaat te behouden.
Elke 3 jaar vindt een her-certificering plaats, na deze hercertificering ontvangt u een nieuw certificaat.

ISO certificeringsnorm eisen

Om ISO 9001 certificering te behalen moet je aan de normeisen en richtlijnen voor de ISO certificatie voldoen. ISO 9001 certificering gaat over kwaliteit en klanttevredenheid.
De belangrijkste eisen om via de ISO 9001 certificering norm tevreden klanten te bereiken zijn: opzet en analyse van de context van de organisatie, kennis van de wensen en eisen van klant, kwaliteitszorg en kwaliteitsborging van de organisatie.
Deze eisen zijn in de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie-norm vastgelegd. Deze ISO certificering normeisen kunnen op veel manieren in processen en procedures van de organisatie worden ingevoerd en gedocumenteerd.

Certificatie integratie

ISO certificeringnormen integratie  >> Integratie ISO certificering managementsystemen

ISO certificatie kosteninformatie

Voor meer informatie over de kosten van ISO 9001 certificering invoeren (of ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ..) gaat u naar >> Info offerte kosten ISO 9001 certificering