Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg > kwaliteitsbeleid > kwaliteitsverbetering > kwaliteitsborging

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is in de ISO 9001 norm het aansturen van een continu verbeterproces om aan de kwaliteitseisen voor certificering van de organisatie te voldoen.
Kwaliteitszorg bestaat uit het stellen van doelen voor de organisatie, het vaststellen van de benodigde middelen om de doelstellingen te kunnen behalen.  Vervolgens is er voor kwaliteitszorg nodig dat er een opvolging plaats vind van de status van het bereiken van de doelstellingen en eventuele acties om de wijze van het bereiken van deze resultaten te corrigeren.

De onderdelen van kwaliteitszorg omvatten:

 • Kwaliteitsbeleid
  Kwaliteitsbeleid is het vaststellen van de wijze waarop en de middelen waarmee de bedrijfsdoelstellingen zullen worden behaald. Het behalen van een ISO 9001  certificaat kan onderdeel zijn van het kwaliteitsbeleid.

 • Kwaliteitsmanagement
  Kwaliteitsmanagement is de uitvoering in de praktijk van de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Een belangrijk onderdeel van het proces van kwaliteitsmanagement is de Plan Do Check Act cyclus (PDCA).
  Kwaliteitsmanagement komt neer op het verbeteren van processen procedures en werkwijzen om de efficiency van de organisatie te verbeteren

 • Kwaliteitsborging
  Kwaliteitsborging is de wijze waarop het management er zorg voor draagt dat bereikte verbeteringen in processen procedures en en werkwijzen worden geborgd. Zonder deze borging is er geen continue verbetering mogelijk.