ISO certificering is een controle en onderzoek waarmee u kunt bevestigen dat uw organisatie, de processen en uw werknemers, voldoen aan bepaalde kenmerken eigenschappen en kwaliteit die zijn vastgelegd in een specifieke ISO norm. De ISO certificering is een onderzoek of audit en controle door een onafhankelijke externe deskundige geautoriseerde én geaccrediteerde certificatie instelling die zelf voldoet aan de eisen van de ISO/IEC 17021 en die vaststelt of u werkt in overeenstemming met een bepaalde norm en voldoet aan alle eisen voorschriften van de norm, specificaties van de klant en wet- en regelgeving.

ISO certificaat behalen

Wanneer uw organisatie laat zien dat u in staat bent te werken conform de eisen van de norm wordt u door de certificatie-instelling het ISO certificaat of keurmerk toegekend. Het ISO certificaat is een schriftelijke verklaring die bevestigt dat de certificatie-auditor heeft geconcludeerd dat u kunt aantonen te voldoen aan alle eisen en voorwaarden van de ISO norm.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement voor alle organisaties ondernemingen en branches en is een richtlijn met grote waarde voor zowel intern als voor extern gebruik.
ISO 9001 certificering betekent dat u kunt aantonen te voldoen aan normen van de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement en in staat bent te voldoen aan de wet- en regelgeving voor producten en diensten én aan de eisen verwachtingen en wensen van de klant.
Met ISO 9001 certificering laat u zien dat uw organisatie voldoet aan de eis processen, werkwijzen, producten en diensten continu te verbeteren. Het ISO certificaat verlangt een jaarlijkse controle door de onafhankelijk extern auditor om te zien of u nog steeds voldoet aan de  eisen van de ISO 9001 norm.
Het ISO certificaat is een bewijs van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid

Investering praktische invoering

ISO certificering vraagt een investering in een functionele doeltreffende en praktische invoering. Deze investering in kosten en uitgaven voor hulp en advies bij invoering om snel, in een kort tijdsbestek van enkele dagen tot één of twee weken, aan de normeisen te gaan voldoen blijven beperkt.