ISO certificering

ISO certificering

ISO certificering is het implementatie-proces om een ISO certificaat te behalen.
Met een ISO certificatie-audit boordeelt controleert en bevestigt een erkende geaccrediteerde certificatie-instelling dat de onderneming voldoet aan de eisen en voorwaarden van de ISO norm. 
Deze externe controle en verificatie wordt uitgevoerd  volgens vastgestelde eisen en vraagt van de externe auditoren voldoende deskundigheid om de kwaliteit, eigenschappen en status van de organisatie te evalueren. 

Bevestiging en garantie

Het ISO certificaat is een bevestiging en garantie voor de deskundigheid betrouwbaarheid en integriteit van de onderneming met betrekking tot haar klanten, medewerkers en de maatschappij.
ISO gecertificeerde bedrijven beheersen hun processen, diensten en producten.
In deze beheersing van processen diensten en producten hebben inspecties en controles wel een plaats maar continue verbetering van de organisatie is voor de klant en de onderneming het belangrijkste voordeel.

Vertrouwen bij klanten

ISO certificering levert vertrouwen op bij vaste afnemers en bevestigt betrouwbaarheid vooraf bij prospects en nieuwe klanten.
ISO gecertificeerde leveranciers mogen bij grotere bedrijven leveren zonder dat ingangscontrole plaats vindt. De te leveren producten worden alleen steeksproefgewijs door de afnemer gecontroleerd.

ISO certificatie aanvragen

Na het invoeren van de ISO 9001 certificeringsnorm volgens het ISO 9001 certificering stappenplan van ISOMANAGEMENT bent u gereed voor de ISO certificering of certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde certificeringsinstelling.
Uw organisatie voldoet nu aan de eisen van de ISO 9001:2015 certificeringsnorm. 

ISO certificatiekosten en coaching

Indien gewenst vragen wij voor u de certificatiekosten op en coachen we u ook tijdens de 2 fasen van de externe ISO 9001 certificatie-audit voor het verkrijgen van het ISO 9001 certificaat.

ISO onderhoud

Tenslotte kunnen we, na dit ISO 9001 certificeringstraject, ook het jaarlijks onderhoud aan het ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem voor u uitvoeren waarmee we de kosten voor het onderhoud voor u verlagen door onze kennis van deze gespecialiseerde werkzaamheden.

ISO certificatie en accreditatie

Zie voor certificaat en accreditatie-informatie >> geaccrediteerde certificatie als waarborg

ISO certificering/certificatie

ISO 9001 certificeren of her-certificeren van de organisatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificering-instelling. 

Verificatie door certificatie-auditor

De ISO certificeringauditor beoordeelt tijdens de externe audit het functioneren van de organisatie tijdens een ISO-certificatie audit op conformiteit met de ISO-certificering normeisen, afhankelijk van de gekozen certificering norm. 
De certificatie-auditor verifieert het kwaliteitsmanagementsysteem en checkt of de organisatie werkt conform de in procedures vastgelegde processen.

Bevindingen en certificatie besluit

De bevindingen van de ISO certificeerder worden door de certificeringscommissie beoordeeld op conformiteit met de regels van de ISO-norm. Daarna volgt het certificeringsbesluit. 

Bij een positief certificeringsbesluit ontvangt de organisatie het ISO 9001 certificaat. Certificering eisen voor andere normen dan de ISO 9001 certificering standaard worden op dezelfde wijze via certificering audits beoordeeld.

ISO certificering informatie kosten / offerte

Voor meer informatie of een offerte voor de kosten van ISO 9001 certificering invoeren (of ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ..) gaat u naar de blauwe knop hieronder:

 Info offerte kosten ISO certificering