ISO CERTIFICERING stappenplan

ISO certificering stappenplan:

Samen met u stellen we na de eerste kennismaking de planning voor het ISO 9001 certificering traject op: 

  • wat doen we wanneer, wat zijn de kosten, hoeveel tijd is er nodig voor elk onderdeel;

  • We stellen het kwaliteitsbeleid vast op basis van uw doelstellingen;

  • Vervolgens starten we het invoeren van het ISO 9001 certificering met een inventarisatie;

  • We bespreken met u en/of uw medewerkers welke werkzaamheden u dagelijks uitvoert;

  • We stellen de door de NEN-EN-ISO 9001 certificering norm gevraagde verbetermogelijkheden vast en benoemen kwaliteitsdoelstellingen;

  • Daarna stellen wij dan de benodigde ISO 9001 proces procedures en het kwaliteitshandboek zo op, dat ze voldoen aan de ISO 9001 certificering kwaliteitsnorm en controleren deze nog eens met u in de praktijk;

  • Daarmee zijn uw procedures gereed en voeren we voor u de voor het kwaliteitszorgsysteem verplichte interne ISO 9001 audit uit;

  • Wanneer u dat wenst kunnen we u ook een praktijktraining geven in het onderhoud van een gecertificeerd systeem en de ISO 9001 certificering normen. Ook leggen we uit hoe u op een praktische manier aan de ISO 9001 klanttevredenheid normeisen kunt voldoen;

  • Vervolgens kijken we samen met u naar de voor het kwaliteitssysteem verplichte contextanalyse, registraties en risico inventarisatie. We zorgen dat we deze vastleggen en zo nodig corrigerende acties nemen;

  • Als laatste stap vragen we vervolgens de ISO certificatie aan bij een geaccrediteerde certificatie-instelling.

ISO certificering kosteninformatie / offerte

Voor meer informatie of een offerte voor de kosten van ISO 9001 certificering invoeren (of ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ..) klikt u op de blauwe knop hieronder

  Info offerte kosten ISO 9001 certificering