ISO 9001 certificering

ISO 9001 > ISO 9001 inhoud > ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering

U wilt ISO 9001 behalen? U wilt meer weten over ISO 9001 certificatie?
ISO 9001 is een kwaliteitsnorm uit de ISO 9000-serie. De ISO 9001:2008 is vervangen door de ISO 9001:2015. Wanneer je het "NEN-EN-ISO-9001:2015" certificaat wilt behalen moet je aan de 9001 eisen voldoen.
De ISO 9001 stelt eisen aan een organisatie die een ISO 9001 certificaat wil behalen.
De voordelen van kwaliteitsborging met ISO 9001:2015 zijn:

  • Het ISO 9001 certificaat is een waarborg naar klanten dat de organisatie haar processen, procedures volgens internationale standaarden en richtlijnen heeft vastgesteld en bewaakt.
  • ISO 9001 certificaat verzekert de organisatie van een betrouwbaar en efficiënt KMS (Kwaliteitsmanagementsysteem).  
  • De nieuwe ISO 9001 vraagt minder KAM en minder klachten management.
  • De ISO 9001 voorziet nu in een manier van werken waarbij managen eenvoudiger wordt en tegelijk meer oplevert door te werken volgens internationaal erkende "Best Practices".
ISOMANAGEMENT zet het hele ISO 9001 kwaliteitssysteem voor u op en 
helpt u al deze voordelen ook werkelijk te realiseren.

ISO 9000-normen serie

De NEN-EN-ISO 9001 is onderdeel van de ISO 9000 normen serie. Met de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm kan de organisatie de kwaliteitsborging voor processen producten en diensten verbeteren. 
De ISO kwaliteitsnormen ISO 9002 en ISO 9003 zijn niet meer geldig. De norm ISO 9004 is niet bedoeld voor regelgeving of certificatie maar geeft richtlijnen voor verbetering van het kwaliteitsmanagement.

NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie eisen

De ISO 9001:2008 legde bij de certificatieaudit van de organisatie de nadruk op kwaliteitszorg, kwaliteitscontrole van de productkwaliteit en op kwaliteitsborging (fitness for use). Bij de ISO 9001:2015 certificeringsnorm is de prioriteit van de normeisen voor de organisatie verlegd naar richtlijnen voor kwaliteit van de organisatie en regels voor risicomanagement. 
De herziene NEN-EN ISO 9001:2015 norm vraagt een kwaliteitssysteem met regels, richtlijnen en eisen voor verbetering van de kwaliteit van producten, diensten, klanttevredenheid en van de organisatie.

ISO 9001 kwaliteit

De doelstelling van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is klanttevredenheid efficiëncy en daarmee continuïteit van de organisatie. De in de ISO 9001 kwaliteitsnorm vastgelegde tools om deze doelstelling (en het certificaat) te behalen zijn:
·        vaststellen van het kwaliteitsbeleid, processen en procedures;
·        voldoen aan wet- en regelgeving en aan eisen van de klanten;
·        meten, analyseren en verbeteren van de bedrijfsvoering;
·        beoordelen van leveranciers;
·        uitvoeren interne audits;
·        directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Een ISO 9001 certificaat wordt behaald wanneer de organisatie de normeisen heeft geimplementeerd. De controle op de implementatie van de normeisen wordt uitgevoerd door een, voor de ISO 9001:2015 norm geaccrediteerde, certificatie-instelling.

ISO 9001 kosten offerte info

Vraag hier een offerte voor de invoeringskosten of een vrijblijvend gesprek, dan weet u
meteen alles wat voor u belangrijk is in één keer: