ISO 9001 managementsysteem voor kwaliteit

ISO 9001:2015 normeisen

ISO 9001:2015 normen

De ISO 9001 standaard eist een kwaliteitsmanagementsysteem dat verbetering van processen en klanttevredenheid verlangt van een gecertificeerde organisatie. Deze managementnorm vraagt de organisatie om een contextanalyse en directiebeoordeling. ISO 9001:2008 eiste kwalitatief goede producten en betrouwbare diensten door kwaliteitscontroles en registratie van afwijkingen.De nieuwe ISO 9001:2015 kwaliteitssystemen verbeteren de organisatie van de onderneming door normalisatie en standaardisatie van gebruikelijke management tools. Integratie van managementsysteem normen ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 en ISO 45001 is via de HLS (High Level Structure) eenvoudig te realiseren tot KAM (Kwaliteit Arbo Mlieu) systemen

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

Van de ISO 9000:2015 normen voor kwaliteit is de NEN-EN-ISO-9001:2015 de actuele kwaliteitsmanagement norm. De ISO 9002, 9003 en 9004 van de ISO 9000-normen-serie zijn niet certificeerbaar.
Kwaliteit volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm wordt met ISO 9001:2015 bereikt door het opstellen van een kwaliteitszorgsysteem voor kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging.
ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid is gebaseerd op analyse van processen risico’s en kansen, op managementdoelstellingen (in plaats van kwaliteitsdoelstellingen) en op continue verbetering van dit systeem.
ISO 9001 kwaliteitsborging, op basis van risicomanagement en analyse van kansen en resultaten van maatregelen, maakt dat kwaliteitssystemen nu resultaatgerichte managementsystemen worden met als resultaat tevreden klanten.
Andere ISO-management-standaarden zijn, de ISO-14001 milieuzorgmanagement, de ISO-27001 voor informatieveiligheid en de ISO-45001 voor arbomanagement.

ISO 9001 HLS (High Level Structure)

ISO 9001

De herziening van de ISO 9001-norm in 2015 (van NEN-EN-ISO 9001:2008 naar NEN-EN-ISO 9001:2015) had als doelstelling de standaard te verbeteren met de H.L.S. structuur en management-verantwoordelijkheid.
Deze High Level Structure maakt integratie van normen mogelijk en verbetert het management van de organisatie. Procedures, werkinstructies, voorschriften en richtlijnen, vastgelegd in documenten, maken in het bedrijf plaats voor beheersing van processen en verbetering van resultaten. 

ISO 9001 doelstelling
ISO 9001 heeft als doelstelling tevreden klanten. De reden voor deze ISO 9001 doelstelling is dat tevreden klanten door kwalitatief hoogwaardige producten en diensten, u geld besparen op acquisitie, interne en externe klachten en garantieclaims.

ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 KAM systemen

ISOMANAGEMENT zet natuurlijk ook complete KAM-systemen op. Met de HLS structuur is het eenvoudig om de KAM-systeem normen te integreren in één managementsysteem. KAM normen zijn Kwaliteit (ISO 9001) Arbo (ISO 45001) en Milieu (ISO 14001)

ISO (International Standardization Organization) 9001 certificaat behalen

iso 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001 certificaat behalen?

ISO 9001 certificeren? (I.S.O. is de International Standardization Organization in Genève Zwitserland).
ISO 9001 Certificatie-instellingen auditten keuren en controleren volgens certificatieschema’s voor specifieke ISO normen. Dat wil zeggen dat een onafhankelijke auditor van een geaccrediteerde ISO certificatie-instelling via dit certificeringschema beoordeelt of u aantoonbaar aan alle ISO 9001 normeisen (of andere keuringsvoorschriften) voldoet. Tijdens deze externe audit controleert de ISO 9001 auditor of hij een positief certificatiebesluit kan afgeven. Wanneer de auditor vertrouwen heeft dat u aan alle eisen van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm voldoet ontvangt u het ISO 9001 certificaat.

ISO certificering informatie?

Meer ISO 9001 certificering info, of een gesprek over ISO 9001 certificering invoeren, vraagt u hier aan >> ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering.