ISO certificering ISO 9001

ISO 9001

De ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De ISO organisatie  in Genève coördineert het opstellen van normen. Veel normen en richtlijnen zijn productgericht, maar de ISO 9001 (en de ISO 14001 en ISO 27001) zijn normen voor managementsystemen.

De ISO 9001 is de bekendste norm voor managementsystemen voor kwaliteitsverbetering van organisatie, kwaliteit van diensten en kwaliteit van producten.

ISO 9001 en andere normen

Normen zijn regels en richtlijnen of keurmerken op basis waarvan uw organisatie een certificaat kan aanvragen. Normen of standaards kunnen regels zijn voor diensten en producten of, zoals de ISO 9001 en ISO 14001, normen voor managementsystemen.
Normen omschrijven eisen en specificaties waarmee de prestaties van een product, een proces of een organisatie kunnen worden vastgesteld. Een norm voor managementsystemen wordt vastgesteld op basis van concensus over de "Best Practices" voor het managen van een organisatie met als resultaat van het voldoen aan de norm: het behalen van de doelen van die organisatie.

ISO 9001 contextanalyse

De contextanalyse is een nieuw onderwerp in de ISO 9001 norm. De contextanalyse is eigenlijk een verbeterde SWOT analyse.
U bepaalt met de contextanalyse niet alleen uw plaats in de markt, de belanghebbenden of stakeholders en de sterke en zwakke punten van de organisatie. De nieuwe contextanalyse volgens de ISO 9001:2015 voegt daaraan toe de risico's en kansen met betrekking tot alle genoemde onderwerpen en activiteiten. 

ISO 9001 directiebeoordeling

De directiebeoordeling of management review is onderdeel van het HLS (High Level Structure) managementsysteem. In de directiebeoordeling worden de doelstellingen van de organisatie vastgesteld en de resultaten van het afgelopen jaar beoordeeld. De directiebeoordeling kan half-jaarlijks of jaarlijks worden uitgevoerd.

ISO 9001 klanttevredenheid

Klanttevredenheid is voor elke organisatie erg belangrijk. Klanten werven kost tijd en geld. Klanten behouden is veel eenvoudiger. De ISO 9001 eist van de organisatie bekendheid met de perceptie van de klant met betrekking tot de geleverde kwaliteit van producten en diensten door uw organisatie. Dit is de basis om te kunnen werken aan een hogere klanttevredenheid en daarmee weer betere resultaten van uw organisatie.

ISO 9001 certificering

Certificering of hercertificering vindt plaats door een geaccrediteerde  (gecertificeerde) certificering instelling. De auditor van deze certificatie-instelling onderzoekt in 2 fasen of de processen en beschreven procedures voldoen aan de eisen van de ISO norm.
Bij een positieve beoordeling beslist de certificering commissie van de "certificeerder" dat het certificaat wordt toegekend.


Kosten ISO 9001 prijsindicatie informatie

Meer info over kosten, een prijsindicatie of andere vragen?

 Kosten ISO 9001, prijsindicaties of meer informatie