ISO 9001 certificeren

ISO 9001 certificeren certificatie stappenplan

ISO 9001 certificering invoeren volgt meestal het volgende stappenplan:

Samen met u stellen we na de eerste kennismaking de planning voor het ISO 9001 certificering traject op: 

  • wat doen we wanneer, wat zijn de kosten, hoeveel tijd is er nodig;
  • We stellen het kwaliteitsbeleid vast op basis van uw doelstellingen;
  • Vervolgens starten we het invoeren van het ISO 9001 certificering met een inventarisatie;
  • We bespreken met u en/of uw medewerkers welke werkzaamheden u dagelijks uitvoert;
  • We stellen de door de NEN-EN-ISO 9001 certificering norm gevraagde verbetermogelijkheden vast en benoemen kwaliteitsdoelstellingen;
  • Daarna stellen wij dan de benodigde ISO 9001 proces procedures en het kwaliteitshandboek zo op, dat ze voldoen aan de ISO 9001 certificering kwaliteitsnorm en controleren deze nog eens met u in de praktijk;
  • Daarmee zijn uw procedures gereed en voeren we voor u de voor het kwaliteitszorgsysteem verplichte interne ISO 9001 audit uit;
  • Wanneer u dat wenst kunnen we u ook een praktijktraining geven in het onderhoud van een gecertificeerd systeem en de ISO 9001 certificering normen. Ook leggen we uit hoe u aan de ISO 9001 klanttevredenheid normeisen praktisch kunt voldoen;
  • Vervolgens kijken we samen met u naar de voor het kwaliteitssysteem verplichte contextanalyse, registraties en risico inventarisatie. We zorgen dat we deze vastleggen en zo nodig corrigerende acties nemen.

Certificatie aanvragen

Na de ISO 9001 certificeringsnorm invoeren volgens bovenstaand ISO 9001 certificering stappenplan bent u gereed voor de ISO certificering of certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde certificeringsinstelling.
Uw organisatie voldoet nu aan de eisen van de ISO 9001:2015 certificeringsnorm. Indien gewenst vragen wij voor u de certificatiekosten op en staan we u ook tijdens de 2 fasen van de externe ISO 9001 certificatie-audit bij voor het verkrijgen van het ISO 9001 certificaat.
Tenslotte kunnen we, na dit ISO 9001 certificeringstraject, ook het jaarlijks onderhoud aan het ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem voor u uitvoeren waarmee we de kosten voor het onderhoud voor u verlagen door onze kennis van deze gespecialiseerde werkzaamheden.

Certificeren

ISO 9001 certificeren of her-certificeren van de organisatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificering-instelling. De ISO certificeringauditor beoordeelt het functioneren van de organisatie tijdens een ISO-certificering audit volgens de ISO-certificering normeisen, afhankelijk van de gekozen certificering norm.  De certificering auditor van het kwaliteitsmanagementsysteem verifieert of de organisatie werkt conform de in procedures vastgelegde processen.
De bevindingen van de certificeerder worden door de certificeringscommissie beoordeeld op conformiteit met de regels van de ISO-norm. Daarna volgt het certificeringsbesluit. Bij een positief certificeringsbesluit ontvangt de organisatie het ISO 9001 certificaat. Certificering eisen voor andere normen dan de ISO 9001 certificering standaard worden op dezelfde wijze via certificering audits beoordeeld.

Certificatie en accreditatie

Zie voor certificaat en accreditatie-informatie >> geaccrediteerd certificatie als waarborg

Certificering kosteninformatie / offerte

Voor meer informatie of een offerte voor de kosten van ISO 9001 certificering invoeren (of ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ..) gaat u naar >> Info offerte kosten ISO 9001 certificering