ISO 45001 arbomanagementsystemen

ISO 45001 normeisen

De ISO 45001 arbomanagementnorm bevat eisen voor een arbomanagementsysteem waarmee een organisatie haar arborisico's kan beheersen en de arboveiligheid kan verbeteren. De arbomanagement norm ISO 45001 vervangt OHSAS (Occupational Health And Safety Systems) 18001.
De ISO 45001 norm vraagt het opzetten en implementeren van een arbosysteem in de organisatie waarin de arbeidsrisico’s en maatregelen worden gemanaged via het standaard HLS systeem. Integratie van de norm ISO 45001 met de normen ISO 9001 kwaliteitsmanagement, ISO 14001 milieuzorg en/of de ISO 27001norm voor informatieveiligheid managementsystemen wordt dan heel eenvoudig.

ISO 45001:2018 Arbosysteem invoeren

ISOMANAGEMENT stelt het ISO 45001 arbomanagementsysteem voor u op. Wij zorgen dat u eenvoudig de arborisico’s kunt opstellen. Samen zorgen we voor een inschatting van deze risico’s en een planning van maatregelen om deze arbeidsrisico’s te verminderen en de arboveiligheid te verbeteren.

ISO 45001 arbomanagement

De ISO 45001 norm bevat eisen voor een arbomanagementsysteem waarmee een organisatie haar arborisico's kan beheersen en de arboveiligheid kan verbeteren. De arbomanagement norm ISO 45001 vervangt OHSAS 18001 (Occupational Health And Safety Systems).
De ISO 45001 norm vraagt het opzetten en implementeren van een arbosysteem in de organisatie waarin de arbeidsrisico’s en maatregelen worden gemanaged via het standaard HLS systeem. Integratie van ISO 45001 met ISO 9001 kwaliteitsmanagement, ISO 14001 milieuzorg en/of ISO 27001 informatieveiligheid managementsystemen wordt dan heel eenvoudig.
ISOMANAGEMENT heeft al arbomanagementsystemen opgezet volgens de nieuwe norm. U kunt nu al de norm invoeren en per eind april 2018 certificeren volgens deze NEN-ISO 45001:2018 norm voor arbeidsveiligheid.

ISO 45001 Certificering kosten en voordelen

De kosten van ISO 45001 arbomanagement invoeren vallen mee. Het kostenplaatje is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organsatie. Deze koste worden meestal gezien als investering. De voordelen zijn minder incidentele kosten door uitval / arbeidsverzuim van medewerkers. Voordelen zijn ook beter gemotiveerde medewerkers en professionelere uitstraling naar uw omgeving en opdrachtgevers. De invoeringskosten zullen uw budget meestal niet te boven gaan.

Offerte kosten ISO 45001 arbomanagement invoeren

U kunt hieronder meer informatie aan vragen, een vrijblijvend gesprek, een prijsindicatie of een offerte voor de kosten van ISO 45001 invoeren.

Offerte kosten ISO 45001 certificering invoeren