ISO certificering normen en keurmerken

Internationale erkende ISO normen en keurmerken

Normen normaal ..

Bij certificering horen certificatie normen. Een certificaat betekent dat uw organisatie werkt conform de norm (normaal). Het begrip "normaal doen" wil eigenlijk zeggen: de gewone, gebruikelijke of standaard, normen en waarden volgen.
ISO normen of keurmerken zijn vastgelegde richtlijnen en regels met eisen voor meestal technische zaken. Normen voor managementsysteem zoals de ISO 9001, zijn voorschriften volgens "Best Practices" gebaseerd op wat managers noemen "gewoon de beste regels voor het managen van een organisatie". De ISO certificering normen geven richtlijnen om management eenvoudiger en meer succesvol te maken.
De ISO normen worden uitgegeven door de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) en de NBN (het Belgisch Bureau voor Normalisatie).

Compliance

Compliance is voldoen aan interne regels en externe normen en wet- en regelgeving. Het is voor ieder bedrijf belangrijk om de te toetsen op compliance. Ook de interne en externe audit ondrezoeken compiance met regelgeving. Bij grote bedrijven is een compliance-functie nodig om zeker te stellen dat de organisatie werkt conform de wet- en regelgeving en de gedragsregels van de eigen organisatie.

ISO certificeringsnormen die tot onze specialisatie behoren

De ISO 9001 is de bekendste certificeringsnorm voor managementsystemen. Naast deze kwaliteitsmanagementsysteemnorm behoren ook de volgende normen en keurmerken tot onze expertise:

Ook diverse aanverwante normen, zoals de KPMB, de norm voor arbo certificering en beoordelingsrichtlijnen zoals de BRL's,  behoren tot onze competentie. Vraag ernaar, wanneer we er bekend mee zijn kan het leiden tot uw voordeel (en zo niet, zijn we hier ook eerlijk in).

Meer ISO certificering informatie

De ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 en de ISO 27001 normeisen en certificaten kunnen eenvoudig worden ge├»ntegreerd. Zie voor integratienormen >> ISO certificeringen integratie.
ISO 9001 certificering onderwerpen >> ISO 9001 certificering onderwerpen
Kosteninformatie ISO certificering>> kosten/ offerte ISO 9001 certificering