Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering kosten

Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering snel en praktisch

ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering kan eenvoudig, heel praktisch, snel en tegelijk heel professioneel worden ingevoerd. Voldoen aan de ISO 9001 norm, de ISO 9001 eisen implementeren het internationaal erkende ISO 9001:2015 certificaat behalen kan gemakkelijk ook in uw organisatie worden gerealiseerd.

Met ISOMANAGEMENT hands-on advies voldoet u in korte tijd aan de ISO 9001 certificering eisen. Een ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie tegen betaalbare kosten, eenvoudig, snel en vooral praktisch.
Wij doen het voor de certificering nodige werk voor u, zoals het beschrijven van de processen in procedures en het opzetten van het ISO 9001 kwaliteitshandboek met het ISO 9001 certificering kwaliteitsbeleid. Wij zorgen samen met u voor de contextanalyse en directiebeoordeling van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen met aandacht voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging en klanttevredenheid.
Onze ISO 9001 kwaliteitsmanagement adviseurs vullen samen met u aan wat verder voor probleemloos certificeren nodig is zoals kwaliteitsbeleid, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. We doen dat op een eenvoudige en praktische manier.
Logisch dat wij deze beschijvingen maken en samen met u de uitvoering verzorgen. Door onze 40 jaar ervaring in het bouwen, het aanvragen van ISO 9001 certificering en het begeleiden bij de geaccrediteerde certificering-audits kunnen wij u op deze en op vele andere manieren ontzorgen.
Op deze manier is uw ISO 9001 kwaliteitssysteem ook in één keer gereed voor het behalen van het ISO 9001 certificaat.
 
Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001 certificering norm of standaard. 
Ook invoering van ISO certificering voor de ISO 14001 norm voor duurzaamheid en milieuzorg, de ISO 45001 certificering norm voor werk gezondheid en arbomanagement, de ISO 27001 certificering norm, de ISO 27002 en ISO 7510 informatieveiligheid normen (veiligheid en integriteit van gegevens) en andere ISO certificering normen en BRL's behoren tot onze specialisatie.

ISO 9001 kwaliteitssysteem implementatie - tijdsbesteding

Een ISO 9001 kwaliteitssysteem implementeren kan ook snel:
  • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering norm praktisch en zonder overbodige regels implementeren voor een organisatie van 20 medewerkers kan in twee weken gereed zijn.
  • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie-norm invoeren voor een bedrijf van 50 tot 100 medewerkers kost circa vier weken.
Wilt u meer over ISO 9001 kwaliteitsmanagement weten dan we u hier kort kunnen vertellen? De ISO 9001 kwaliteitsmanagementnorm en kwaliteitssystemen direct toegespitst op uw bedrijf? Maak dan gewoon even een afspraak, dan kunnen we ook beoordelen in hoeverre uw organisatie al voldoet aan deze ISO 9001 kwaliteitsnorm.
Klik hier en u heeft binnen enkele uren onze reactie >> Afspraak maken voor meer info en/of een vrijblijvend gesprek.
(U kunt natuurlijk ook direct een offerte voor de kosten aanvragen voor uw organisatie)

ISO 9001 kwaliteitsmanagement invoeren eenvoudig en praktisch

Wat betekent het om de ISO 9001 certificering norm-eisen voor kwaliteit te implementeren voor uw organisatie?
ISO 9001 kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015 norm ofwel NBN EN ISO 9001 : 2015 of NEN-EN-ISO-9001:2015) invoeren in uw bedrijf of organisatie is eenvoudig. De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering eisen worden door de meeste organisaties al voor 80 tot 90 % ingevuld. Dat is logisch want de ISO 9001 norm is een heel praktische benadering van management. ISO 9001 is niet meer en ook niets minder dan een aantal "Best Practices" om management praktisch en effectief maar ook nog simpel te kunnen houden.

ISO certificering

De ISO 9001 certificering norm is een certificatie standaard met regels en voorschriften voor management werkwijzen. Het is 9001 certificaat behalen is van hoge meerwaarde voor uw onderneming.
Die meerwaarde van ISO certificering / ISO certificatie normen of keurmerken voor uw bedrijf en de meerwaarde in de praktijk van de certificering eisen, voorschriften en richtlijnen van ISO certificatie standaarden worden in de praktijk snel duidelijk.
De ISO certificering norm-eisen en de regels en procedures voor uw product, dienst of organisatie zorgen voor meer efficiency en organisatieverbetering. ISO 9001 gecertificeerde organisaties voldoen aan de kwaliteitseisen voor bedrijven en leveren daardoor klanttevredenheid en continue verbetering en optimalisatie van processen.
De kosten voor bedrijven van een ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringtraject en het ISO 9001 certificaat of ISO certificaten onder accreditatie, zijn laag vergeleken met deze voordelen.

Certificeren - externe ISO certificatie-audit

Certificeren of certificatie is het onderzoek door een deskundige externe onafhankelijke partij, een certificatie-instelling (CI) om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle ISO 9001 normeisen voldoet. Wij  ondersteunen u -indien gewenst- ook bij deze externe ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie-audit, de keuring of controle door de auditor van een betrouwbaar ISO 9001 geaccrediteerd certificatie-instituut. Deze certificeerde stelt vast of u voldoet aan de eisen voor het behalen van het kwaliteitssysteem certificaat. 
In de externe ISO 9001 certificatie-audit levert de organisatie het bewijs dat ze voldoet aan de eisen van de kwaliteitsmanagement-norm, aan de wet- en regelgeving en aan de verwachtingen van de klant. Wanneer u slaagt ontvangt u een internationaal erkende schriftelijke verklaring dat u voldoet aan de eisen van de certificatie norm..

ISO 9001 certificaat als waarborg klanttevredenheid

ISO certificering als waarborg? Wanneer de ISO 9001 certificering kwaliteitssysteemeisen in de organisatie geïmplementeerd zijn en de 2 fasen van het externe ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie onderzoek ( de externe ISO 9001 certificatie audit door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling ) aantonen dat de onderneming voldoet aan de vereisten van de ISO certificeringnorm, dan wordt het ISO 9001 certificeringtraject afgesloten met een positieve beoordeling en certificeringsbesluit door de ISO certificatiecommissie en u ontvangt het ISO 9001 certificaat. 
U heeft nu een ISO 9001 certificaat behaald als bewijs en waarborg voor de kwaliteit van uw ISO 9001 gecertificeerde organisatie uw diensten en producten. Het ISO 9001 keurmerk ( diploma voor uw organisatie) voldoet ook als bewijs voor uw klanten dat uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 certificeringeisen voor klanttevredenheid. 

Meer info ISO certificering eisen accreditatie, certificatie-audit....

Meer uitleg over normen, ISO 9001 certificering, accreditatie, ISO 9001 her-certificering, de beoordeling en de controle en verificatie van registraties tijdens een geaccrediteerde ISO 9001 certificering audit en over de ISO 9001 certificeringeisen invoeren, krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie en kosten, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.
U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject, certificatieschema's en certificeerders.Wij adviseren u ook bij de keuze van het certificeringinstituut. 
U weet na dit bezoek alles over ISO 9001 certificering-instellingen, accreditatie, geaccrediteerde (gecertificeerde) certificatie-instituten, certificeringaudits en certificatie-auditoren, de te verwachten certificeringkosten, het certificeringonderzoek in fase 1 en de audit (toetsing en controle) door een CI (certificatie-instituut) of u aan de certificatie-eisen voldoet in de praktijk in fase 2. Voldoet u aan het einde van dit certificeringstraject aan de ISO 9001 certificeringeisen dan volgt een positief certificeringbesluit en heeft u het ISO certificaat behaald.

Kosten onderhoud ISO certificering en opbrengsten
Na de ISO certificering en het behalen van het ISO kwaliteitsmanagement certificaat kunnen wij organisaties ook adviseren hoe de ISO certificering kosten om te zetten in nog meer verbetering, productiviteitswinst en een efficiënte organisatie

ISO certificering kosten

De kosten van ISO 9001 certificeren en de kosten voor ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie zijn een minder grote aanslag op uw budget dan u had verwacht. Onze offerte voor de kosten van ISO 9001 certificering is altijd vast, zonder extra kosten of meer/minder werk. Zo weet u van tevoren welk kostenbudget u kunt aanhouden.
Alle invoeringskosten van ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering, (de kosten in tijd en de kosten in geld) specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst, de onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen.

Indicatie kosten ISO certificering

Een kostenindicatie voor de invoeringskosten van een kwaliteitssysteem in uw organisatie volgens de ISO 9001 certificatie-norm vindt u hier >> advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering.
Een prijsindicatie voor de kosten van de ISO 9001 certificatieaudit of keuring door NEN-EN-ISO9001:2015 certificeerders vindt u hier >> certificatiekosten ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering-audit.
Voor het kosten budget voor de uitgaven voor de ISO 14001 certificering invoering en de kosten voor VCA of ISO 45001 certificering en certificatie (controle door certificeerder) zijn vergelijkbaar met het kostenbudget voor een ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem maar hier is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie voor een prijsopgave. Dit geld ook voor een kostenopgave of offerte voor ISO 27001 certificering

Kosten ISO 9001 certificatie audit

De ISO 9001 certificering kosten die de ISO 9001 certificerings-instelling of keuringsinstituut berekent voor de beoordeling of u in staat bent te voldoen aan de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn afhankelijk van veel factoren. De tarieven voor een ISO 9001 certificatie contract zijn gebaseerd op de tijdsbesteding voor de ISO 9001 certificatie audit.
Voor een bedrijf van 10 tot 15 werknemers beginnen deze ISO 9001 certificatiekosten bij ca. € 2.200,=. U moet rekening houden met een 3-jarig certificeringcontract voor ISO 9001 en jaarlijkse kosten voor ISO 9001 managementsysteem hercertificering van ca. € 1.000,= in het 2e en 3e jaar.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringsonderzoek.

Offerte advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering

Een offerte voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> informatie en kosten ISO 9001 certificering.

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met
één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.