Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering kosten

Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering is certificatie volgens de internationaal erkende ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm. De ISO 9001:2015 certificering eisen zorgen voor klanttevredenheid en een efficiënte organisatie. Lage kosten en veel voordelen voor uw bedrijf.

U wilt ook ISO 9001-certificering invoeren? Het ISO 9001-certificaat halen maar wel snel en vooral praktisch? 

Dat kan: de ISO 9001 certificering implementeren, voldoen aan de ISO 9001 certificaat eisen voor kwaliteitssystemen en het internationaal erkende ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificaat behalen kan heel gemakkelijk ook in uw organisatie snel, praktisch en professioneel worden gerealiseerd.
Met ons hands-on advies voldoet u in korte tijd aan alle ISO 9001 certificaat eisen.
Met ISOMANAGEMENT kunt u het ISO 9001 kwaliteitsmanagement invoeren en het ISO 9001 certificaat behalen tegen betaalbare kosten, eenvoudig, snel en vooral praktisch. 

Voordeel ISO 9001 gecertificeerd bedrijf: minder fouten, meer structuur. Een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf werkt efficiénter. Gecertificeerd zijn (in het bezit zijn van het ISO 9001 certificaat) wanneer een klant daarom vraagt geeft extra kansen op aanbestedingopties. Zie onze >> Missie en Visie.

ISO 9001:2015 certificering en certificaat invoeren is voor u eenvoudig: 

ISO 9001 certificeren en een ISO 9001 certificaat onder accreditatie behalen werkt eenvoudig.
Wij doen het voor de NEN-EN-ISO-9001:2015 certificeren nodige werk voor u.

Certificering processen procedures en handboek

De basis voor het ISO 9001 certificeren is de beheersing van procedures en processen. ISO 9001 stelt eisen aan de wijze van procesbeheersing. Wíj verzorgen daarom de in de ISO 9001 certificatie norm geëiste beschrijving van de processen in procedures en het opzetten van het NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitshandboek met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid.

ISO 9001 contextanalyse en directiebeoordeling

Wij zorgen samen met u voor de door ISO 9001 gevraagde contextanalyse en directiebeoordeling met aandacht voor kwaliteitszorg en de in de ISO 9001 certificatie standaard beschreven klanttevredenheid.
De ISO 9001 kwaliteitssysteem adviseurs vullen samen met u aan, wat verder voor probleemloos certificeren nodig is zoals het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. We doen dat ook op een eenvoudige en praktische manier.

ISO 9001 professionele opzet begeleiding en coaching

Logisch dat wíj deze ISO 9001 beschrijvingen maken en samen met u de uitvoering verzorgen.
Door onze 40 jaar ervaring met ISO 9001, het bouwen van ISO 9001 kwaliteitsmanagement systemen, het aanISO 9001 certificering en het begeleiden bij de geaccrediteerde ISO 9001 certificering-audits kunnen wij u op deze en op vele andere manieren ontzorgen.
Op deze manier is uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem ook in één keer gereed voor het behalen van het ISO 9001 certificaat  (al onze klanten behalen het ISO 9001 certificaat meteen de eerste keer).

Dus voor u geen gedoe, geen tijd besteden aan het uitzoeken aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001 certificering-norm of standaard.

Internationaal erkende normen ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 27001

ISO 9001 is een wereldwijd erkende kwaliteitsnorm. Naast de ISO 9001 kwaliteitsnorm verzorgen we ook de invoering van andere wereldwijd erkende en geaccepteerde normen en standaarden zoals:
  • de ISO 14001 de norm voor managementsystemen voor milieumanagement, duurzaamheid en milieuzorg;
  • de ISO 45001 de standaard voor managementsystemen voor werk gezondheid en arbomanagement; en
  • de ISO 27001 en ISO 27002 de standaarden voor een managementsysteem voor informatieveiligheid en integriteit van gegevens.
Ook vele andere internationale ISO normen en NEN standaarden zoals de NEN 7510 voor de zorg en de BRL's behoren tot onze specialisatie. Wij zetten op basis van deze wereldwijd erkende normen ook complete KAM (Kwaliteit Arbo Milieu) systemen op.

ISO 9001 kwaliteitssysteem implementatie - tijdsbesteding

Een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem implementeren kan ook snel:
  • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering norm praktisch en zonder overbodige regels implementeren voor een organisatie van 20 medewerkers kan in twee weken gereed zijn.
  • De ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatie-norm invoeren voor een bedrijf van 50 tot 100 medewerkers kost circa vier weken.
Wilt u meer over ISO 9001 kwaliteitsmanagement weten dan we u hier kort kunnen vertellen? De ISO 9001 kwaliteitsmanagement-norm en ISO 9001 kwaliteitssystemen direct toegespitst op uw bedrijf? Maak dan gewoon even een afspraak, dan kunnen we meteen ook beoordelen in hoeverre uw organisatie al aan ISO 9001 voldoet.
Klik hier en u heeft binnen enkele uren onze reactie >>Afspraak maken voor meer info en/of een vrijblijvend gesprek.
(U kunt natuurlijk ook direct een offerte voor de ISO 9001 kosten aanvragen voor uw organisatie)

ISO 9001 eenvoudig en praktisch

Wat betekent ISO 9001 voor uw organisatie?
ISO 9001 staat voor verbetering van de efficiëncy van uw onderneming en de daaruit voortkomende klanttevredenheid.. ISO 9001 invoeren in uw bedrijf of organisatie is eenvoudig. De ISO 9001 managementsysteem eisen worden door de meeste organisaties al voor 80 tot 90 % ingevuld. Dat is logisch want ISO 9001 is gewoon een heel praktische benadering van management.
ISO 9001 is niets meer en ook niets minder dan een aantal "Best Practices" om kwaliteitsmanagement praktisch en effectief maar ook nog simpel te kunnen houden.
Deze ISO 9001 Best Practices eisen kwaliteitsbeleid, kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging. 
ISO 9001 kwaliteitsbeleid is het vaststellen van de grote lijnen om de doelen van de organisatie te bereiken. ISO 9001 kwaliteitsmanagement is de manier waarop u deze doelen wilt realiseren.
ISO 9001 Kwaliteitsborging betekent dat u kwaliteitsverbeteringen in uw organisatie zo invoert dat u deze verbeteringen "borgt" waardoor de verbeterde processen blijvend efficiënter zijn.

NEN-EN-ISO-9001

NEN-EN-ISO-9001 is een standaard met regels en voorschriften voor management werkwijzen. NEN-EN-ISO 9001 certificering is van hoge meerwaarde voor uw onderneming.
ISO 9001 is de norm voor kwaliteit van uw organisatie en producten. Kwaliteit is het voldoen aan de hoedanigheid en de eigenschappen van het product zoals door de klant geëist en verwacht. Kwaliteit van de organisatie is het verbeteren van de effectiviteit van managen van de doelstellingen van het bedrijf.
Die meerwaarde van NEN-EN-ISO 9001 certificering / ISO 9001 certificatie normen of keurmerken voor uw bedrijf en de meerwaarde in de praktijk van de ISO 9001 certificering eisen worden in de praktijk snel duidelijk.
De ISO 9001 certificering norm-eisen en de regels en procedures voor uw product, dienst of organisatie zorgen voor meer efficiency en organisatieverbetering. 
ISO 9001 gecertificeerde organisaties voldoen aan de kwaliteitseisen voor bedrijven en leveren daardoor klanttevredenheid en continue verbetering en optimalisatie van processen. Het onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem is minimaal.
De kosten voor bedrijven van een ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringtraject en voor het ISO 9001 certificaat (of ISO certificaten) onder accreditatie, zijn laag vergeleken met deze voordelen.

Certificering

ISO 9001 gecertificeerd

Certificering is een term die voor meerdere doelen wordt gebruikt. Certificeren voor een ISO norm betekent dat voldaan moet worden aan de eisen van een norm of standaard. De certificering wordt altijd uitgevoerd door een certificerende instelling die zelf ook gecertificeerd (geaccrediteerd) is. Als de certificering succesvol is ontvangt u een certificaat of keurmerk. Uw organisatie is dan gecertificeerd en kan mee profiteren van de voordelen van gecertificeerde organisaties.

Certificering praktijk

U kunt het certificaat behalen via een externe ISO 9001 certificatie-audit. Deze certificatie-audit is een onderzoek door een deskundige externe onafhankelijke partij, een ISO 9001 certificatie-instelling (CI), om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle ISO 9001 certificeringeisen voldoet. 

Wij  ondersteunen u -indien gewenst- ook bij deze externe ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie-audit, de keuring of controle door de auditor van een betrouwbare onafhankelijke ISO 9001 geaccrediteerde certificatie-instelling. De accreditatie bevestigd de betrouwbaarheid en onfahankelijkheid. Deze ISO 9001 certificeerder stelt vast of u in theorie en praktijk voldoet aan de eisen voor het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat. 

Certificering als waarborg

Certificering dient als waarborg voor klanten en opdrachtgevers. Certificering bevestigt de betrouwbaarheid en efficiëncy van de organisatie. Het certificaat van een gecertificeerde onderneming dient als bewijs en waarborg voor de kwaliteit van een ISO 9001 gecertificeerde organisatie. Certificering is een garantie voor kwalitatief goede diensten en producten.

Certificering voor ISO 9001 is ook een bewijs voor uw klanten en opdrachtgevers dat uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 certificaat eisen voor klanttevredenheid. 

Certificering eisen, accreditatie, certificatie-audit....

Meer uitleg over certificering, accreditatie, ISO 9001 her-certificering, de beoordeling, de controles en de verificatie van registraties tijdens een geaccrediteerde ISO 9001 certificering audit en over de ISO 9001 certificering norm eisen invoeren, krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie en kosten, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.

U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject, ISO 9001 certificatie-schema's en ISO 9001 certificeerders.Wij adviseren u ook bij de keuze van een ISO 9001 certificerende instelling. 
U weet na dit bezoek alles over certificerende instellingen, accreditatie, geaccrediteerde ISO 9001 certificerende instellingen, certificatie-audits en certificatie-auditoren en de te verwachten certificatiekosten. U krijgt uitleg over het certificeringonderzoek in fase 1 en 2 van de audit (toetsing en controle) door een CI (certificatie-instituut). 
Wij garanderen dat u aan het einde van dit certificeringstraject voldoet aan de ISO 9001 certificeringeisen en dat u na bij de eerste certificeringaudit door een ISO 9001 certificerende instelling het ISO certificaat behaalt.

Budget ISO 9001 certificering invoeringskosten

De invoeringskosten van ISO 9001 certificering zijn een minder grote aanslag op uw budget dan u had verwacht. Onze offerte voor de invoeringskosten van ISO 9001 certificering is altijd vast, zonder extra kosten of meer/minder werk. Zo weet u van tevoren welk budget u voor ISO 9001 certificering kunt aanhouden.
Alle ISO 9001 certificering invoeringskosten (de kosten in tijd en de kosten in geld), specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen.

Indicatie advieskosten ISO 9001 certificering

Een kostenindicatie voor de invoeringskosten (advieskosten) van een kwaliteitssysteem in uw organisatie volgens de ISO 9001 certificatie-norm vindt u hier >> advieskosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering.
Een prijsindicatie voor de kosten van de ISO 9001 certificatieaudit of keuring door NEN-EN-ISO9001:2015 certificeerders vindt u hier >> certificatiekosten ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering-audit.

Voor het kosten budget voor de uitgaven voor de ISO 14001 certificering invoering en de uitgaven voor VCA of ISO 45001 certificering zijn vergelijkbaar met het kostenbudget voor een ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem maar hier is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie voor een indicatieve prijsopgave of vaste offerte. Dit geld ook voor een prijsopgave of offerte voor ISO 27001 certificering

ISO 9001 certificeringkosten externe certificatie audit

De ISO 9001 certificering kosten die de ISO 9001 certificerings-instelling of keuringsinstituut berekent voor de beoordeling of u in staat bent te voldoen aan de eisen van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn afhankelijk van veel factoren. De tarieven voor een ISO 9001 certificatie contract zijn gebaseerd op de tijdsbesteding voor de ISO 9001 certificatie audit.
Voor een bedrijf van 10 tot 15 werknemers beginnen deze ISO 9001 certificatiekosten bij ca. € 2.200,=. U moet rekening houden met een 3-jarig certificeringcontract voor ISO 9001 en jaarlijkse kosten voor ISO 9001 managementsysteem hercertificering van ca. € 1.000,= in het 2e en 3e jaar.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificeringsonderzoek.

Offerte advieskosten ISO 9001 certificering

Een offerte voor de kosten van het ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> informatie en kosten ISO 9001 certificering.

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 certificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering audit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met
één van onze adviseurs, zie de contactgegevens hieronder.

informatief gesprek of offerte advieskosten ISO 9001 certificering