Kosten ISO 9001 certificering

Kosten ISO-9001-certificering > ISO-9001:2015-certificering-kosten

ISO 9001 certificering kosten

Wat kost ISO-9001-certificering?

De invoeringskosten, de certificatiekosten en de onderhoudskosten voor ISO 9001 certificering zijn door onze efficiënte werkwijze beperkt.
Meer informatie over de invoeringskosten van ISO 9001 certificering invoeren en de kosten van ISO 9001 certificatie worden verderop in deze site gegeven, zie >> 
kosten NEN-EN-ISO 9001 certificering.

ISO 9001 certificering norm kosten en resultaten

De kosten voor ISO 9001 certificering zijn een goede investering. Een ISO 9001:2015 standaard gecertificeerd kwaliteitssysteem levert tevreden klanten. Dat verminderd de verkoopkosten. De NEN-EN-ISO-9001:2015 norm certificering verbetert de structuur van de organisatie dus lagere bedrijfskosten en daarmee betere bedrijfsresultaten. 

Wat is ISO 9001-2015 certificatie?

De ISO 9000-serie certificatie-normen zijn standaarden van het ISO-instituut (Genève). Deze normen stellen eisen aan een organisatie om de kwaliteit van het management en van processen en procedures te waarborgen. 

De NEN-EN-ISO-9001:2015 certificering norm is de meest actuele norm voor ISO 9001-certificatie.

Met ISO 9001 certificering en een behaald ISO 9001 certificaat kunt u aantonen dat uw organisatie aan die managementsysteem eisen voldoet.

ISO 9001 certificering invoeren - kosten en resultaten

U wilt ook de ISO 9001 certificering norm invoeren?
..en kan het invoeren van de ISO 9001 certificatie kwaliteitsnorm snel én praktisch?
..en is een investering in de kosten van een ISO 9001 certificaat een verzekering of garantie voor tevreden klanten en betere resultaten?

Kosten en voordelen ISO 9001 certificering

.. ja, een NEN-EN-ISO-9001 certificering conform de eisen van de ISO 9001 certificering norm voor kwaliteitsmanagement waarborgt de kwaliteit van uw organisatie en kan eenvoudig, heel praktisch en tegelijk professioneel worden ingevoerd.

.. en ja,  wanneer de ISO 9001:2015 certificatie norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en kwaliteitsborging professioneel wordt ingevoerd, gecertificeerd en het kwaliteitssysteem wordt onderhouden, dan is het ISO 9001 kwaliteitscertificaat een garantie voor efficiënte processen en procedures en echte resultaten voor, onder andere, een betere structuur en hogere resultaten voor uw bedrijf.

..EN, de kosten van ISO 9001 certificering zijn bij al onze klanten lager dan de bereikte voordelen.

ISO 9001 certificering eenvoudig en praktisch

ISO 9001 certificering is met "ISOMANAGEMENT"  eenvoudig, praktisch en realiseert verbetering. ISOMANAGEMENT zet het gehele ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem voor u op volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie standaard.
Logisch dat wíj het ISO 9001 kwaliteitssysteem voor u opbouwen, wij hebben 40 jaar ervaring in het opzetten van ISO 9001 kwaliteitssystemen, ISO 9001 certificaat aanvragen en laten certificeren van deze ISO 9001:2015 managementsystemen voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging en klanttevredenheid.
Ook de norm ISO 14001 voor 
milieuzorg managementsystemen de ISO normen 27001/27002 voor informatiebeveiliging en de ISO norm 45001 voor arbomanagement systemen, zijn bij ons in goede handen. 

Dus wíj doen het werk voor u, zoals het beschrijven van het ISO 9001 kwaliteitssysteem in processen en procedures conform de ISO 9001:2015 certificatie norm, het opstellen van het ISO 9001 kwaliteitshandboek met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid en het uitvoeren van de interne audit voor ISO 9001 kwaliteitssystemen.
Tijdens dit proces leggen we ook uit wat de richtlijnen van de ISO 9001 kwaliteits-norm betekenen en u zult zien dat deze richtlijnen en regels, met onze systematiek, eigenlijk heel vanzelfsprekend zijn.
Wij zorgen voor een praktisch effectief managementsysteem en ook ná het behalen van het ISO 9001 kwaliteit-certificaat stopt onze service niet !

Vraag gerust even een vrijblijvend gesprek aan, dan weet ú meteen wat een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificering voor uw organisatie betekent en wíj maken graag kennis met nieuwe bedrijven.

ISO certificering

ISO certificering 

ISO certificering, ISO her-certificering (of ISO certificatie) betekent dat een ISO certificering instelling, onder accreditatie, via een ISO certificering audit vaststelt dat het ISO managementsysteem aan alle eisen van de ISO certificering norm voldoet. De ISO certificering audit wordt uitgevoerd in twee fasen. In de 1e fase van de ISO certificering (of ISO certificatie) beoordeelt de ISO certificering auditor de documentatie.
In de 2e fase van de ISO certificering controleert de ISO certificering auditor of de organisatie alle ISO certificatie eisen heeft geïmplementeerd.

ISO certificering en Accreditatie

ISO certificering onder accreditatie (= certificering voor certificeerders) van de Raad van Accreditatie, is een waarborg voor onafhankelijkheid van de ISO certificatie-instelling. De accreditatie voor ISO certificering wordt vermeld op de site van de Raad van Accreditatie.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm uit de ISO 9000-serie. De ISO 9001:2008 norm is vervangen door de NEN-EN-ISO 9001:2015. De NEN-EN-ISO-9001:2015 is een standaard voor kwaliteitsmanagement. Een ISO 9001 managementsysteem zorgt voor klanttevredenheid. ISO 9001 stelt eisen voor beheersing van processen. De NEN-EN-ISO-9001 certificatie norm eist een managementsysteem met contextanalyse, interne ISO 9001 audits en directiebeoordelingen.
Deze ISO-9001:2015 certificering norm geeft richtlijnen voor een organisatie die wil certificeren en de kwaliteit van de processen, producten en klanttevredenheid wil verbeteren.

Voor meer ISO 9001 info:

ISO 14001

ISO 14001 milieumanagement

ISO 14001 is een internationale norm voor milieuzorg van de ISO (International Organization for Standardization). De ISO 14001 eist een milieumanagementsysteem met milieuprestaties die de organisatie ondersteunen. Deze standard voor milieuzorg kan eenvoudig geïntegreerd met ISO 9001.

ISO 14001 milieuzorg....


ISO 27001 27002 

ISO 27001 norm informatieveiligheid
(NEN-EN ISO 27001:2013)

De ISO 27001 norm (ISO 7510 voor de zorg) is een internationale norm voor informatiebeveiliging. De ISO 27001 standaard eist ook het voldoen aan de norm ISO 27002 zodat we beide standards tegelijk inplementeren.
ISOMANAGEMENT stelt het ISO 27001 managementsysteem voor informatie beveiliging voor u op volgens de ISO 27001:2013 en ISO 27002:2013 normen. Daarnaast nemen we u aan de hand bij de uitwerking van de ISO 27001 certificatie norm in praktische stappen.
Dus geen wollige verhalen over hoe complex informatie beveiligen of een ISMS systeem wel niet is, maar een snelle, professionele en praktische invoering van de NEN-ISO/IEC 27001 certificatie norm voor informatie beveiliging tegen overzienbare kosten.

Informatieveiligheid kosten en invoering .....


ISO 45001 arbomanagement

ISO norm 45001 (ISO 45001:2018)

De ISO 45001:2018 norm is uit. De ISO 45001 certificatie norm vervangt het OHSAS ISO 18001 arbomanagementsysteem.
De ISO/FDIS 45001 norm is omgezet naar de ISO NEN-EN-ISO 4500I en de SCCM heeft een concept certificatieschema opgesteld. De ISO 45001 managementsysteem-standaard voor Arbomanagement kan daarmee worden gecertificeerd.
ISOMANAGEMENT heeft de ISO 45001-norm al bij de eerste klanten geïmplementeerd en certificatie aangevraagd. De ISO 45001 norm is eenvoudig te integreren met de normen ISO 14001 milieuzorg en ISO 9001 voor kwaliteit. De totale kosten voor ISO 45001 certificering in tijd en geld worden daardoor beperkt.

Arbomanagement ISO 45001:2018

Kosten ISO 9001 certificering

Financiële invoeringskosten en kosten in tijd voor ISO 9001 certificering 

Invoeringskosten ISO 9001 certificering:
-de advieskosten (kosten voor adviesbureau);
-de kosten van de besteding in tijd aan ISO 9001 certificering van u en kosten in tijdsbesteding van uw werknemers;

ISO 9001 certificatiekosten:
-de kosten voor de ISO 9001 certificatie audit (de  ISO 9001 certificatiekosten en ISO 9001 certificaat-kosten)

Onderhoudskosten ISO 9001 certificering:
-de kosten om de ISO 9001 certificering in stand te houden.

De kosten in tijd en geld en de onderhoudskosten zijn een minder grote aanslag op uw kostenbudget dan u had verwacht. En deze kosten leveren voordelen op:
Deze investeringen in kosten van ISO 9001 certificering verbeteren de structuur, verminderen onnodige bedrijfskosten, verhogen de waarde van uw organisatie door betere resultaten en leveren meer winst op. 

Kosten ISO 9001 certificering / voordelen en prijsindicaties ...