ISO 9001 certificering invoeren kosten en voordelen

Kosten ISO 9001 certificering

NEN-EN ISO 9001 certificering en de ISO 9001:2015 certificering norm of standaard voor kwaliteitsmanagement met de ISO 9001 certificering eisen voor organisaties, processen en procedures kan eenvoudig, heel praktisch en zo nodig snel en tegelijk professioneel, worden ingevoerd.
De ISO 9001 certificering standaard zorgt bij iedere organisatie, indien professioneel ingevoerd en goed gebruikt, voor hogere
klanttevredenheid, vermindering van kosten en meer bedrijfsefficiency. 

"ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem (volgens de ISO 9001:2015 certificeringsnorm) voor u op. 
Dus wij doen het werk voor u, zoals het beschrijven van de processen in procedures en het opzetten van het kwaliteitshandboek met het kwaliteitsbeleid. Logisch, wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, ISO certificaat aanvragen en laten certificeren van management systemen voor kwaliteitsborging en klanttevredenheid.
Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001 normering.

Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem dan in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het management systeem in ca. twee weken gereed.
Ook ISO 14001, ISOIEC 27001 en VCA kunnen we voor u implementeren.

ISO 9001

ISO 9001:2008 is de oudeISO 9001-versie. Deze ISO 9001:2008 certificatienorm was gericht op productkwaliteit. De ISO 90029003 zijn vervallen. ISO 9004 wordt niet gecertificeerd.
De herziene standaard ISO 9001:2015, is gericht op organisatiekwaliteit en eist een organisatie strategie, doelgerichte sturing van de organisatie en verbetering van de processen. Dit is ook de enige certificeerbare norm.
De ISO 9001:2008 omzetten naar dISO 9001:2015 norm is met onze ISO 9001 certificering adviseur heel eenvoudig en praktisch.
Naast de ISO 9001 behoren ook de ISO14001 en ISO 27001 normen tot onze specialisatie. Onze ISO 9001 certificering systemen kunnen ook eenvoudig worden gecombineerd met de ISO 14001, ISO 27001 en het VCA certificaat. Naast deze expertise zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van groeiende ondernemingen bij het behouden/creëren van overzicht en grip op de organisatie en wij bieden professionele HRM ondersteuning aan onze klanten.

ISO 9001 certificering norm

Wat betekent ISO 9001 certificering norm en een certificatie implementeren volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem norm-eisen voor uw organisatie? 
De NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie norm is een standaard voor kwaliteits-management werkwijzen.
De waarde van deze ISO 9001 norm of keurmerk in de praktijk en van de eisen en richtlijnen zijn duidelijk: de norm ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen zorgt voor meer structuur, meer klanttevredenheid en voor continue verbetering in de vorm van meer efficiency en minder fouten. 
De kosten van ISO 9001 certificering invoeren en hercertificering zijn dan ook laag vergeleken met de voordelen.

ISO 9001 certificeringsaudit kwaliteitssysteem

De interne ISO 9001 certificeringsaudit, verplicht gesteld in de ISO 9001 certificeringsnorm voor kwaliteitssystemen, is basis voor de verbetering van de organisatie.
Wij voeren deze interne audit voor u uit na de opzet van het kwaliteitssysteem. We doen dat op de manier zoals dat door de ISO 9001 is voorgeschreven.

Vervolgens ondersteunen we u ook nog bij de externe ISO-9001-certificatieaudit (het examen) door de auditor van een geaccrediteerd ISO 9001 certificatie-instituut tijdens de fase 1 en fase 2 van het certificatieonderzoek. 

ISO certificering en ISO certificatie info

Verdere uitleg over certificering, certificatie, accreditatie en de ISO 9001 certificerings-norm invoeren krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.  

U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject.
U weet daarna alles over ISO 9001 certificeerders, geaccrediteerde certificerende instellingen, ISO 9001 kwaliteitscertificatie-audits en auditoren, de te verwachten certificatiekosten, het certificatieonderzoek in fase 1 en fase 2 door een CI (certificatie-instituut) en het ISO 9001 kwaliteit certificaat.
Wij adviseren u ook bij de keuze van uw certificatie-instituut. 

(Na de ISO 9001 certificatie kunnen wij u ook helpen de isonorm certificatie kosten om te zetten in nog meer verbetering, productiviteitswinst en een efficiënte organisatie.)

ISO certificaten 9001:2015 en ISO 14001:2015 integratie

De ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en de ISO 27001 certificaten kunnen eenvoudig worden geintegreerd. De kosten voor de invoering en de kosten voor de praktische uitwerking worden hiermee verminderd en ook de tijd besteding is bij integratie beperkt. Op de certificatiekosten en onderhoudskosten heeft de intergratie van normen hetzelfde effect en resultaat.

ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem support

Het 9001 certificeringsproces (invoeren van de ISO 9001 certificering of herziening van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015) omvat bij ons de complete opzet van het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 certificatie normeisen én het uitwerken van de ISO 9001 processen en procedures voor uw organisatie én de interne audit én de analyse van het ISO 9001 kwaliteitssysteem én de directiebeoordeling. 
Wij geven onze klant daarna ook nog - indien gewenst - kwaliteitssupport bij het onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem. We zorgen dan samen voor een kwaliteitsverbetering van uw organisatie en kwaliteitsborging in de bedrijfsprocessen.
Ook de kosten voor kwaliteitscontrole en de faalkosten kunnen we aanpakken.

Alle invoeringskosten van ISO 9001 certificering, specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen.

Kosten ISO 9001 certificering kwaliteitssystemen

Wij zetten uw kwaliteitssysteem op (invoering) volgens de nieuwste ISO 9001 certificeringsnorm: de NEN-EN-ISO 9001:2015.  Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging omvat volgens deze ISO 9001:2015 normeisen: productkwaliteit, proceskwaliteit, personeelskwaliteit en organisatiekwaliteit.

De ISO 9001 certificering kosten zijn te verdelen in:
  1. de invoeringskosten van het ISO 9001 kwaliteitssysteem en
  2. de ISO 9001 certificatiekosten voor het certificatie-instituut.

Prijsindicatie kosten ISO 9001 certficering invoeren 

Wat kost de invoering van ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificering en welke ISO 9000 versie (ISO 9001:2008 of ISO 9001:2015) wordt gebruikt bij de ISO 9001 certificatie? 

Wat de prijs betreft zullen de kosten van ISO 9001 certificering invoeren een minder grote financiële aanslag zijn op uw budget dan u had verwacht.
Een prijsindicatie voor de kosten van een ISO 9001 norm kwaliteitsmanagementsysteem certificering invoeren vindt u hier >> <Kosten ISO 9001 certificering invoeren.
De kosten van ISO 27001 certificering invoeren en de kosten voor VCA, ISO 14001 of OHSAS 18001 certificeren zijn vergelijkbaar maar hier is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie voor een prijsopgave.

Kosten ISO 9001 certificeringsinstituut

Naast de kosten voor invoering van ISO 9001 certificering zijn er de kosten voor de externe ISO 9001 certificatie audit door een certificatie-instituut.
De NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatiekosten die de certificeerder of keuringsinstituut berekent voor de certificatie audit en de certificaatkosten zijn afhankelijk van veel factoren.
Voor een handelsbedrijf van 3 tot 15 werknemers moet u rekenen met een prijs vanaf ca. € 2.100,= euro. U moet rekening houden met een 3-jarig certificatiecontract en na de certificatie met jaarlijkse kosten van ca. € 1.100,= euro.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor het certificeringsonderzoek.

Offerte kosten ISO 9001 certificering opvragen

Een offerte voor de kosten van het NEN-ENISO 9001 certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> Offerte en kostenberekening ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001:2015 kwaliteitsstandaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001-norm, de ISO 14001 of de ISOIEC 27001 processen, procedures, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO certificatie?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of gratis inventarisatie met:

Annelies de Jong 06 83897691 of
Kees Kraaijeveld 06 30439237.

More...