ISO 9001 certificering certificatie kosten en voordelen

Kosten ISO 9001 certificering kwaliteitssysteem

NEN-EN ISO 9001 certificering en de ISO 9001:2015 certificeringnorm (of ISO 9001 standaard) voor kwaliteitsmanagement (met de ISO 9001 certificatie eisen voor organisaties, processen en procedures) kan eenvoudig, heel praktisch en zo nodig snel en tegelijk professioneel, worden ingevoerd.

De ISO 9001 certificering standaard zorgt bij iedere organisatie, indien professioneel ingevoerd en goed gebruikt, voor hogere klanttevredenheid, vermindering van kosten en meer bedrijfsefficiency.
De invoeringskosten wegen niet op tegen de structurele voordelen.

Kwaliteitshandboek processen procedures

ISOMANAGEMENT zet het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001:2015 certificeringsnorm voor u op.  
We doen dit op basis van interviews met u en uw medewerkers.
Dus wij doen het werk voor u. Wij beschrijven de processen in procedures en stellen het ISO 9001 certificering kwaliteitshandboek op met het kwaliteitsbeleid en het overzicht van het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem. We zorgen dat alle door de ISO kwaliteitsnorm geëiste 
voorwaarden worden ingevuld EN ...
wij zorgen dat dit managementsysteem u past alsof u het zelf had bedacht.
Logisch, wij hebben 40 jaar ervaring in het luisteren naar de wensen van onze klanten en die wensen vertalen in het bouwen, ISO 9001 certificaat aanvragen en laten certificeren van ISO 9001 managementsystemen voor kwaliteitsborging en klanttevredenheid.

Dus: voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001 certificeringnorm.

Voor meer informatie over deze invoering vraagt u een gratis en vrijblijvend orienterend gesprek of een offerte aan. >> Infogesprek of Offerte

ISO 9001

ISO 9001:2008 kwaliteitssysteemnorm

De norm ISO 9001:2008 is het oude 9001 kwaliteits keurmerk. Deze ISO 9001:2008 norm voor kwaliteitssysteem certificering was gericht op productkwaliteit.
De ISO 9001:2015 is de nieuwste norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze nieuwe ISO 9001-versie richt zich primair zich op organisatiekwaliteit.

ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem

ISO 9001:2015 certificering voor kwaliteitsmanagement stelt dus eisen aan uw organisatie. Deze ISO 9001 kwaliteitsnorm vraagt voor de certificatie een organisatie strategie, doelgerichte sturing van de organisatie en verbetering van de processen. Met certificering via deze norm volgt productkwaliteit en dienstenkwaliteit uit de kwaliteit van de organisatie.

ISO 9001:2008 > ISO 9001:2015 certificering en hercertificering

De ISO 9001:2015 is nu de enige certificeerbare kwaliteitsmanagement norm.
De ISO 9001:2008 omzetten naar de ISO 9001:2015 norm is met onze ISO 9001 certificering adviseur heel eenvoudig en praktisch.

De ISO 9002 en ISO 9003 certificering normen zijn al eerder vervallen. De ISO 9004 wordt niet gecertificeerd.

ISO normen en VCA integratie kosten en voordelen

Naast de ISO 9001 norm behoren ook de ISO14001 standaard, de ISO 45001, ISO 27001 norm en VCA tot onze specialisatie. 

De ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, en de ISO 27001 certificaten kunnen eenvoudig worden geintegreerd. De kosten voor de invoering en de kosten voor de praktische uitwerking worden hiermee verminderd en ook de tijd besteding voor elk van de certificaten is bij integratie beperkt. Op de certificatiekosten en onderhoudskosten heeft de intergratie van normen hetzelfde effect en resultaat.

ISO 9001 certificatie-eisen implementeren

Wat betekenen de ISO 9001 certificering normeisen en een implementatie van die NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem eisen voor uw organisatie? 
Organisaties kunnen deze ISO 9001 certificering eisen op hun eigen manier implementeren (invullen). Wij doen dit voor u op een praktische creatieve wijze waarbij u zelden de door u gewenste werkwijze hoeft aan te passen.

ISO 9001 Klanttevredenheid en verbetering

De waarde van deze ISO 9001 certificering norm of keurmerk in de praktijk en van de eisen en richtlijnen zijn duidelijk: de ISO 9001 certificering norm voor kwaliteitsmanagementsystemen zorgt voor meer structuur, meer klanttevredenheid en voor continue verbetering in de vorm van meer efficiency en minder fouten. 
De kosten van ISO 9001 certificering invoeren en ISO 9001 hercertificering zijn dan ook laag vergeleken met de voordelen die een hogere klanttevredenheid en organisatie verbetering oplevert.

Certificering

ISO Certificering en Interne Audit

De interne ISO 9001 audit, verplicht gesteld in de ISO 9001 certificeringsnorm voor kwaliteitssystemen, is basis voor de verbetering van de organisatie.
Wij voeren deze interne audit voor u uit na de opzet van het kwaliteitssysteem. We voeren deze interne audit uit zoals dat door de ISO 9001 certificering norm is voorgeschreven en .....

Geaccrediteerde ISO certificatie audit fase 1 en 2

.. . vervolgens ondersteunen we u ook nog bij de externe ISO-9001-certificatieaudit (het examen) door de certificatie-auditor van een onafhankelijk geaccrediteerd ISO 9001 certificatie-instituut tijdens de fase 1 en fase 2 van het certificatieonderzoek. 

ISO certificeringstraject info

Verdere uitleg over ISO 9001 certificering, geldigheid certificaat, ISO 9001 certificatie, accreditatie en de ISO 9001 certificering norm eisen invoeren in uw organisatie krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.  

U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject.
U weet daarna alles over ISO 9001 certificeerders, geaccrediteerde certificerende instellingen, ISO 9001 kwaliteitscertificatie-audits en auditoren, de te verwachten certificatiekosten, het certificatieonderzoek in fase 1 en fase 2 door een CI (certificatie-instituut) en het ISO 9001 kwaliteit certificaat.
Wij adviseren u ook bij de keuze van uw certificatie-instituut. 

(Na de ISO 9001 certificering kunnen wij u ook helpen de NEN-EN ISO 9001 norm certificatie kosten om te zetten in nog meer verbetering, productiviteitswinst en een efficiënte organisatie.)

ISO 9001 certificering compleet

Het ISO 9001 certificering proces (invoeren van de ISO 9001 certificering of herziening van ISO 9001:2008 certificering naar ISO 9001:2015 certificering) omvat bij ons de complete opzet van het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 certificering normeisen én het uitwerken van de ISO 9001 certificering processen en procedures voor uw organisatie én de interne ISO 9001 audit én de analyse van het ISO 9001 te certificeren kwaliteitssysteem én de voor ISO 9001 certificatie verplichte directiebeoordeling. Het bijwonen van de certificatie-audit door een geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling helpt u om in één keer te slagen voor het certificaat.
Wij geven onze klant daarna ook nog - indien gewenst - kwaliteitssupport bij het onderhoud van het ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem. We zorgen dan samen voor een kwaliteitsverbetering van uw organisatie en kwaliteitsborging in de bedrijfsprocessen. De certificering verloopt dan steeds eenvoudiger.
Ook de kosten voor kwaliteitscontrole en de faalkosten kunnen we aanpakken.

Alle invoeringskosten van ISO 9001 certificering, specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de onderhoudskosten of een informatief gesprek kunt u HIER opvragen.


Wat kost iso 9001 certificering?

De ISO 9001 certificering kosten zijn te verdelen in:

1. Kosten ISO 9001 certificering invoering

a. kosten ISO 9001 invoeren in geld

Wat kost invoering van de ISO 9001 certificering norm voor uw organisatie?

Wat de prijs betreft zullen de kosten om de ISO 9001 certificering eisen in te voeren een minder grote financiële aanslag zijn op uw budget dan u had verwacht.
Een prijsindicatie voor de kosten van invoering van ISO 9001 vindt u hier >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.
De kosten van "ISO 27001 certificering invoeren" en de kosten voor ISO 14001 en/of ISO 45001 certificering zijn vergelijkbaar maar voor een kosten berekening hiervan is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatiee.

b. Kosten ISO 9001 certificering in tijd

Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het management systeem in ca. twee weken gereed

2. Kosten ISO 9001 certificeringsinstituut

a. Kosten in geld

Naast de kosten voor invoering van ISO 9001 certificering zijn er de kosten voor de externe ISO 9001 certificering-audit voor een certificering-instituut.
De NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering kosten die de certificeerder of certificatie-instituut berekent voor de ISO 9001 certificering audit en de ISO 9001 certificaatkosten zijn afhankelijk van veel factoren.
Voor meer info over deze kosten gaat u naar >> kosten voor de externe ISO 9001 certificering audit.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde certificerings-instellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor het certificeringsonderzoek.

b. Kosten in tijd

De kosten in tijd voor de certificatieaudit bedragen circa 2 a 3 dagen.

Offerte kosten ISO 9001 certificeringstraject

Een offerte voor de kosten van het NEN-ENISO 9001 certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> Offerte en kostenberekening ISO-9001-certificering.

Kosten info ISO 9001 certificering kwaliteitssysteem

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001:2015 kwaliteitsstandaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering-norm, de ISO 14001, ISO 45001 of de ISO/IEC 27001 processen, procedures, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO certificatie?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of gratis inventarisatie met:

Annelies de Jong: 06 838 976 91
Kees Kraaijeveld jr: 06 150 057 41
Kees Kraaijeveld sr 06 304 392 37.

More...