Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering kostenbudget uitgaven en voordelen

Advieskosten ISO 9001 certificering snel en praktisch invoeren

De wereldwijd erkende ISO 9001 certificering norm implementeren kan eenvoudig, heel praktisch, snel en tegelijk heel professioneel.
Het ISO 9001 certificaat volgens de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificering norm bbehalen kan heel eenvoudig ook in uw organisatie worden gerealiseerd.
"ISOmanagement" zet in korte tijd het gehele kwaliteitsmanagementsysteem voor u op, eenvoudig, snel praktisch en betaalbaar.

Dus wij doen het werk voor u, zoals het beschrijven van de processen in procedures en het opzetten van het kwaliteitshandboek met het kwaliteitsbeleid. Logisch, wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, het aanvragen van ISO 9001 certificering en het begeleiden bij de certificeringsaudit van ISO 9001 (en ISO 14001, ISO 45001 ISO/IEC 27001 ..) management systemen voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging en klanttevredenheid.
Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001-certificeringnorm en de ISO 9001-kwaliteitssysteem certificatieaudit. 

ISO 9001 certificering snelle doorlooptijd

ISO 9001 certificering kan ook snel. Voor een organisatie van 20 medewerkers kan uw ISO 9001 kwaliteitssysteem in twee weken gereed zijn voor de ISO (9001:2015 norm) certificering audit en het behalen van het ISO 9001 certificaat.
Bij een bedrijf van 50 tot 100 medewerkers kan het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 certificering norm-eisen in ca. vier weken gereed zijn.

Ook andere wereldwijd erkende ISO certificeringen zoals de ISO-14001 voor milieuzorg, ISO-45001 arbomanagement, ISO-27001 informatieveiligheid, BRL's, VCU en VCA en vele andere ISO normen en standards van de "ISO" (International Standardization Organization) kunnen we op een praktische en eenvoudige manier voor u implementeren.

Wilt u meer over ISO certificering weten dan we u hier kort kunnen vertellen? Direct toegespitst op uw bedrijf?
Maak dan gewoon even een afspraak, dan kunnen we ook beoordelen in hoeverre uw organisatie al voldoet aan de ISO 9001 certificering norm.
Klik hier en u heeft binnen enkele uren onze reactie >> Afspraak maken voor vrijblijvend gesprek.
(U kunt natuurlijk ook direct een offerte aanvragen voor uw organisatie).

ISO 9001 eenvoudig en praktisch

Wat betekent het om de ISO-9001:2015 norm eisen voor kwaliteit te implementeren voor uw organisatie?
ISO 9001 invoeren in uw bedrijf of organisatie is eenvoudig. De ISO 9001-eisen worden door de meeste organisaties al voor 80 tot 90 % ingevuld. Dat komt omdat ISO 9001 een heel praktische benadering van management is. Gewoon een aantal "Best Practices" om management eenvoudig en simpel te kunnen houden. Onze kwaliteitsadviseurs vullen samen met u aan wat verder nodig is op een eenvoudige en meest praktische manier.

ISO 9001 normeisen voor verbetering

De NEN-EN-ISO 9001 certificatie norm is een standaard met regels en voorschriften voor management werkwijzen.
De waarde van normen of keurmerken en de meerwaarde in de praktijk van de eisen, voorschriften en richtlijnen worden snel duidelijk. Deze ISO-9001 normeisen regels en procedures voor uw product, dienst of organisatie zorgen bijna vanzelf voor meer efficiency en organisatie verbetering. ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen leveren daardoor klanttevredenheid en continue verbetering.
De kosten van het ISO certificaat zijn laag vergeleken met deze voordelen.

ISO 9001 interne en externe audit

De interne ISO-9001-certificering-audit, verplicht gesteld in de ISO 9001 certificatie-norm, voeren wij tijdens de invoering ook voor u uit.
We doen dit intern audit-onderzoek en de auditrapportage op de manier zoals dat door de ISO 9001 norm is voorgeschreven.
Vervolgens ondersteunen we u ook nog eens bij de externe ISO-9001-certificatie-audit (de keuring of controle) door de auditor van een onafhankelijk geaccrediteerd ISO 9001 certificatie-instituut tijdens de fase 1 en 2 van het certificatieonderzoek voor het behalen van het kwaliteitssysteemcertificaat. 
In de externe audit levert de organisatie het bewijs dat ze voldoet aan de eisen van de norm, van de wet- en regelgeving en aan de verwachtingen van de klant.

ISO 9001 certificaat als waarborg

Wanneer de ISO 9001 certificering-eisen in de organisatie geimplementeerd zijn en de 2 fasen van het externe ISO 9001 certificatie onderzoek ( de externe audit door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling ) aantonen dat de onderneming voldoet aan de vereisten van de ISO-norm, dan wordt het ISO certificeringtraject afgesloten met een positieve beoordeling en u ontvangt het ISO 9001 certificaat. 
U heeft nu een ISO 9001 certificaat behaald als bewijs voor de kwaliteit van uw gecertificeerde organisatie uw diensten en producten. Het ISO 9001 certificaat voldoet ook als bewijs voor uw klanten dat uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 kwaliteitseisen voor klanttevredenheid. 

Meer info ISO 9001:2015 certificering en implementatie

Meer uitleg over ISO 9001 norm certificering, hercertificering, de beoordeling en verificatie van registraties tijdens ISO 9001 certificering-audit en de ISO 9001 certificering kwaliteitssysteem norm invoeren krijgt u op de manier die u van ons wenst: via telefoon, een offerte met informatie en kosten, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf.
U krijgt informatie over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject.
U weet daarna alles over ISO 9001 certificering-instellingen, geaccrediteerde ISO 9001 certificering, ISO 9001 kwaliteitscertificering-audits en auditoren, de te verwachten ISO 9001 certificeringkosten, het ISO 9001 certificeringonderzoek in fase 1 en fase 2 door een CI (certificering-instituut) en het ISO 9001 kwaliteitscertificaat.
Wij adviseren u ook bij de keuze van uw certificering-instituut. 

Na de ISO certificering en het behalen van het ISO certificaat kunnen wij organisaties ook adviseren hoe de ISO 9001 certificering kosten om te zetten in nog meer verbetering, productiviteitswinst en een efficiënte organisatie.

ISO 9001:2015 certificering kosten invoeren

De kosten van ISO 9001 certificering invoeren zijn een minder grote aanslag op uw budget dan u had verwacht. Onze offerte voor de kosten van ISO 9001 certificering is altijd vast, zonder extra kosten of meer/minder werk. Zo weet u van tevoren welk kostenbudget u kunt aanhouden.

Alle invoeringskosten van ISO 9001 certificering, (de kosten in geld en de kosten in tijd) specifiek voor uw organisatie, inclusief indien gewenst de ISO 9001 certificering onderhoudskosten, kunt u hieronder opvragen.

Kosten ISO 9001 certificering invoeren

Een kostenindicatie voor de invoeringskosten van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 certificatie-norm vindt u in de alinea hieronder (Tarieven ISO 9001 certificatie-audit).
Een prijsindicatie voor de kosten van de ISO 9001 certificatieaudit of keuring door een ISO 9001:2015 certificeringsinstituut vindt u hier >> certificatiekosten ISO 9001 certificering-audit.
Voor budget voor de kosten en uitgaven van een ISO 14001 certificering invoering en de kosten voor VCA of ISO 45001 certificering en certificatie (controle door certificeerder) zijn vergelijkbaar met het kostenbudget voor een ISO-9001-kwaliteitssysteem maar hier is meer informatie nodig via een kort bezoek aan uw organisatie voor een prijsopgave. Dit geld ook voor een kostenopgave of offerte voor ISO 27001 certificering

Kosten ISO 9001 certificatie-audit

De ISO-9001-certificatiekosten die de ISO 9001 certificerings-instelling of keuringsinstituut berekent voor de beoordeling of u in staat bent te voldoen aan de eisen van de ISO norm zijn afhankelijk van veel factoren. De tarieven voor een contract zijn gebaseerd op de tijdsbesteding voor de ISO certificatie-audit.
Voor een bedrijf van 10 tot 15 werknemers beginnen deze ISO 9001 certificatiekosten bij ca. € 2.200,=. U moet rekening houden met een 3-jarig certificeringcontract voor ISO 9001 en jaarlijkse kosten voor ISO 9001 hercertificering van ca. € 1.000,= in het 2e en 3e jaar.
Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van het ISO 9001 certificerings-onderzoek.

Offerte kosten ISO 9001 certificering

Een offerte voor de kosten van het ISO 9001 certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op: >> informatie en kosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat de invoering van de ISO 9001 kwaliteitscertificering standaard voor uw organisatie kost in tijd en geld? Wilt u info over de ISO 9001 certificering norm, processen, procedures, en werkwijzen, audits, auditoren, geaccrediteerde CI's (certificeringsinstellingen) of ISO 9001 certificeringaudit?
Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek over kosten en voordelen van ISO 9001 certificering of voor een gratis inventarisatie met:

ISOmanagement telefoon: 078 7851974

of direct met één van onze adviseurs:

Annelies de Jong 06 83897691 of
Kees Kraaijeveld 06 1500 5741.